logo


Η απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μέσω εγγραφής από ανήλικα άτομα των οποίων οι γονείς απέκτησαν την κυπριακή υπηκοότητα πριν από τη γέννηση των ανηλίκων είτε με εγγραφή (λόγω καταγωγής), είτε με πολιτογράφηση (λόγω μακρόχρονης παραμονής στη Δημοκρατία) σύμφωνα με τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μέσω εγγραφής, μπορεί να υποβληθεί για ανήλικα άτομα τα οποία γεννήθηκαν είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και των οποίων ο πατέρας ή η μητέρα απέκτησε την κυπριακή υπηκοότητα μετά την γέννηση τους,

Υποβολή αιτήσεων
  • Η αίτηση Μ126 θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Κύπριο γονέα του ανήλικου ενώπιον πρωτοκολλητή αν αυτός βρίσκεται στην Κύπρο ή Προξενικού λειτουργού αν βρίσκεται στο εξωτερικό.
  • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
  • Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
Τέλη και χαρτόσημα
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €80.
  • Επί της αίτησης επικολλάται χαρτόσημο αξίας €8,54.
Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
  • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Μετά την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας εκδίδεται πιστοποιητικό εγγραφής ανήλικου τέκνου ως πολίτη της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια μπορεί να υποβοληθεί αίτηση για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο.  Νοείται ότι οι αιτήσεις διαβατηρίου και ταυτότητας που αφορούν ανήλικα άτομα διέπονται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.