logo


Είσοδος στην Κυπριακή Δημοκρατία

 • Υπήκοος τρίτης χώρας με υψηλές απολαβές μπορεί να εισέλθει στη Δημοκρατία με σκοπό την απασχόληση σε εταιρεία ξένων συμφερόντων με θεώρηση εισόδου από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό ή με άδεια εισόδου από το Τμήμα για την οποία υποβάλλεται αίτηση απο τον εργοδότη.
 • Για το υποστηρικτικό προσωπικό, η είσοδος επιτρέπεται μόνο με άδεια εισόδου.
Διαμονή
Μετά από την άφιξη στη Δημοκρατία, απαιτείται η εγγραφή στο Μητρώο Αλλοδαπών και η εξασφάλιση της άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης με την υποβολή αίτησης και τελών ή συμπληρωματικών στοιχείων σε περίπτωση που η είσοδος έγινε με άδεια εισόδου.

Υποβολή αιτήσεων
 • Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να εντοπισθεί εδώ.
 • Αιτήσεις για άδεια εισόδου, διαμονής και απασχόλησης υποβάλλονται μόνο στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα. Όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που υποβάλλονται στο πλαίσιο αιτήσεων πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Για την υποβολή αίτησης για άδεια προσωρινής διαμονής και απασχόλησης είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα ή σε σύντομο χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης, στο επαρχιακό κλιμάκιο ΥΑΜ της Αστυνομίας Κύπρου της επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων είναι απαραίτητη και για την ανανέωση άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης αποστέλλεται ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.
Τέλη και χαρτόσημα
 • Έκδοση άδειας εισόδου και άδειας διαμονής, με ισχύ 1 – 3 έτη: €70
 • Έκδοση ή ανανέωση άδειας διαμονής, με ισχύ 1 – 3 έτη: €80
 • Εγγραφή στο μητρώο αλλοδαπών (μόνο στις περιπτώσεις πρώτης εγγραφής): €70
 • Χαρτόσημα: τα συμβόλαια απασχόλησης θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένα. Το ακριβές ποσό εξαρτάται από το ύψος του συμβολαίου και μπορεί να εξασφαλισθεί από το Τμήμα Φορολογίας.
Χρόνος εξέτασης αιτήσεων
Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός ενός μήνα, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που υποβάλλονται στις αιτήσεις είναι ανεπαρκή και σε τέτοια περίπτωση ο χρόνος εξέτασης αυξάνεται.

Διάρκεια άδειας διαμονής
Η διάρκεια της άδειας εξαρτάται από τη διάρκεια του συμβολαίου απασχόλησης και μπορεί να είναι μέχρι τρία συναπτά έτη.

Μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής
Απασχολούμενος με υψηλές απολαβές σε εταιρεία ξένων συμφερόντων μπορεί να διαμείνει στη Δημοκρατία χωρίς χρονικό περιορισμό, νοουμένου ότι είναι κάτοχος έγκυρης άδειας προσωρινής διαμονής και απασχόλησης.
Για το υποστηρικτικό προσωπικό ισχύουν οι περιορισμοί που ισχύουν για τη γενική απασχόληση αλλοδαπών στη Δημοκρατία.

Αλλαγή εργοδότη
Εργαζόμενος με υψηλές απολαβές σε εταιρεία ξένων συμφερόντων μπορεί να αλλάξει εργοδότη και να απασχοληθεί σε άλλη εταιρεία ξένων συμφερόντων, ανεξαρτήτως χρόνου παραμονής στη Δημοκρατία, νοουμένου ότι:
 • εξεύρει εργασία εντός ενός μήνα από τον τερματισμό της προηγούμενης απασχόλησής του,
 • η εταιρεία ξένων συμφερόντων που θα τον απασχολήσει είναι δικαιούχος εταιρεία, βάσει των κριτηρίων που καθορίσθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και τα οποία εξετάζει η Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Εργαζόμενος σε εταιρεία ξένων συμφερόντων μπορεί επίσης να αλλάξει εργοδότη και να απασχοληθεί σε εργοδότη που δεν είναι εταιρεία ξένων συμφερόντων, νοουμένου ότι δεν έχει συμπληρώσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη διαμονή στη Δημοκρατία της κατηγορίας διαμονής στην οποία προτίθεται να απασχοληθεί και νοουμένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας εκείνης.

Επανείσοδος στη Δημοκρατία
 • Σε περίπτωση που υπάρχει άδεια διαμονής σε ισχύ η επανείσοδος στην Κύπρο μπορεί να γίνει με την επίδειξη της άδειας και του ισχύοντος διαβατηρίου, νοουμένου ότι το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δεν παρέμεινε εκτός Δημοκρατίας για περισσότερους από τρεις μήνες.
 • Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτηση για εξασφάλιση άδειας διαμονής η οποία δεν έχει ακόμα εξετασθεί, τότε μπορεί να επιτευχθεί επανείσοδος στη Δημοκρατία με την απόδειξη πληρωμής που δόθηκε με την πληρωμή των τελών για υποβολή της αίτησης, στην οποία υπάρχει σφραγίδα που επιτρέπει την επανείσοδο στην Κύπρο.Η απόδειξη αυτή και θα πρέπει να παρουσιασθεί μαζί με το ισχύον διαβατήριο στο ταξίδι επιστροφής. Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης πληρωμής, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει πριν την αναχώρησή τους από τη Δημοκρατία, να αποταθούν στο Τμήμα με αίτημα εξασφάλισης άδειας επανεισόδου, επεξηγώντας τους λόγους για τους οποίους πρέπει να ταξιδέψει ενώ εκκρεμεί η αίτηση. Το έντυπο δίδεται επί τόπου για συμπλήρωση και κατά την υποβολή του πρέπει να παρουσιασθεί ισχύον διαβατήριο και χαρτόσημα ύψους €10,25. Συνήθως το αίτημα εξετάζεται επί τόπου. Κατά κανόνα, παραχωρείται άδεια επανεισόδου μόνο για σοβαρούς λόγους (π.χ. υγείας).