logo


Η απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής από άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, διέπεται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης
Αίτηση για απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας λόγω κυπριακής καταγωγής μπορεί να υποβληθεί από άτομα που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό μετά τις 16 Αυγούστου 1960 και των οποίων τουλάχιστoν ο ένας γονέας ήταν Κύπριος πολίτης κατά τη στιγμή της γέννησης .

Υποβολή αιτήσεων
 • Για την υποβολή αίτησης (M121) απο ανήλικο η αίτηση υποβάλλεται απο τους γονείς.
 • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ.
 • Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη ενώπιον Πρωτοκολλητή ή Προξενικού λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
Τέλη και χαρτόσημα
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €20.
 • Επί της αίτησης επικολλάται χαρτόσημο αξίας €8,54.
Εξέταση αίτησης και επόμενες ενέργειες
 • Για αποφυγή αχρείαστων καθυστερήσεων στην εξέταση της αίτησης, θα πρέπει οι αιτήσεις να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, να φέρουν τα απαραίτητα χαρτόσημα και να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
 • Με την έγκριση της αίτησης αποκτάται η κυπριακή ιθαγένεια και εκδίδεται πιστοποιητικό γέννησης προσώπου που γεννήθηκε στο εξωτερικό (προξενικό πιστοποιητικό γέννησης). Τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ενημερώνονται από το σημείο υποβολής αίτησης για τη διαδικασία παραλαβής του.
 • Μετά την απόκτηση της κυπριακής ιθαγένειας μπορεί να υποβοληθεί αίτηση για δελτίο ταυτότητας και διαβατήριο.
 • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή με τους λόγους απόρριψης.