logo


Δικαιούχοι 
Υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και κατέχουν έγκυρη άδεια διαμονής στη Δημοκρατία.

Περίοδοι Απουσίας
Οι περίοδοι απουσίας από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δε διακόπτουν την περίοδο διαμονής και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της, εφόσον αυτές είναι κατώτερες από έξι διαδοχικούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες κατά τα τελευταία πέντε έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

Εξαιρούνται

 • Φοιτητές ή πρόσωπα που διαμένουν για σκοπούς επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Άτομα που έχουν λάβει την άδεια να διαμένουν στη βάση μορφών προστασίας άλλων από τη διεθνή προστασία ή έχουν υποβάλει αίτηση για τέτοια άδεια.
 • Αιτητές ασύλου.
 • Πρόσωπα που διαμένουν αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα (π.χ. εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί, εποχιακά εργαζόμενοι) ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί.
 • Πρόσωπα που υπόκεινται στις Συμβάσεις της Βιέννης του 1961, 1963 και 1975 για διπλωματικές, προξενικές σχέσεις και σχέσεις με Διεθνείς Οργανισμούς οικουμενικού χαρακτήρα.

Απώλεια του Καθεστώτος του Επί Μακρόν Διαμένοντος
Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ανακαλείται, σε περίπτωση:
 • διαπίστωσης δόλιας απόκτησης του.
 • υιοθέτησης μέτρου απέλασης.
 • απειλής για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.
 • απουσίας από το έδαφος της Κοινότητας για διάστημα 12 διαδοχικών μηνών.
 • απουσίας από το έδαφος της Δημοκρατίας για 6 συναπτά έτη.
 • απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος-μέλος.

Διαδικασία
 • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως επικυρωμένα, όπως αναφέρονται στις σχετικές λίστες εγγράφων,  κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους μόνο στα Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
 • Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από ΟΛΑ τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται στη συνέχεια δεν θα γίνονται δεκτές για εξέταση.
 • Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του αιτητή κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Τμήμα.
 • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
 • Για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή μετά την υποβολή της αίτησης ή και της εξέτασης της αίτησης στα Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία ή στο επαρχιακό κλιμάκιο ΥΑΜ της Αστυνομίας Κύπρου της επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας.
 • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης θα σας αποσταλεί ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
 • Σε περίπτωση απόρριψης θα λάβετε επιστολή με τους λόγους απόρριψης.
Τέλη
Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €30.

Αίτηση και συνοδευτικά έγγραφα
Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων (MLT1) και η σχετική λίστα εγγράφων μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία ή από εδώ.

Χρόνος εξέτασης
Ο χρόνος εξέτασης της αίτησης είναι 6-12 μήνες.

Διάρκεια άδειας επί μακρόν διαμένοντα
Το δικαίωμα διαμονής που δίδεται με την έγκριση της αίτησης είναι 5 έτη.