logo


Διαδικασία

  • Αιτήσεις για ανανέωση πρέπει να υποβάλλονται τρεις μήνες πριν τη λήξη της αρχικής άδειας.
  • Οι αιτήσεις και τα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα, επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως επικυρωμένα, κατατίθενται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερομένους μόνο στα Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
  • Οποιαδήποτε αλλαγή στα δεδομένα του αιτητή κατά τη διάρκεια εξέτασης της αίτησης θα πρέπει να γνωστοποιείται άμεσα στο Τμήμα.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
  • Για την έκδοση της άδειας διαμονής είναι απαραίτητη η λήψη βιομετρικών στοιχείων (φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων) και η υπογραφή του υπηκόου τρίτης χώρας, με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου. Η λήψη των βιομετρικών στοιχείων μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης ή μετά την υποβολή της αίτησης ή και της εξέτασης της αίτησης στα Γραφεία του Τμήματος στη Λευκωσία ή στο επαρχιακό κλιμάκιο ΥΑΜ της Αστυνομίας Κύπρου της επαρχίας διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας.
  • Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης θα σας αποσταλεί ειδοποίηση παραλαβής της άδειας διαμονής.
  • Σε περίπτωση απόρριψης θα λάβετε επιστολή με τους λόγους απόρριψης.

Τέλη
Το τέλος υποβολής της αίτησης είναι €30.

Αίτηση
Τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων (MLT1) μπορούν να ληφθούν από τα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία ή από εδώ.

Συνοδευτικά έγγραφα
Οι αιτήσεις MLT1 θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίγραφα σελίδων των διαβατηρίων του αιτητή για τα τελευταία πέντε χρόνια με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις προς και από τη Δημοκρατία. 

Χρόνος εξέτασης
Ο χρόνος εξέτασης αίτησης για ανανέωση είναι περί τους 3 μήνες.

Διάρκεια άδειας επί μακρόν διαμένοντα
  • Το δικαίωμα διαμονής που δίδεται με την έγκριση της αίτησης για ανανέωση είναι απεριόριστης ισχύος.
  • Η άδεια διαμονής (κάρτα) φέρει ημερομηνία λήξης 10 έτη από την έκδοσή της και με τη λήξη της πρέπει να αντικαθίσταται.