logo


Η εγγραφή πολιτών Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. και της Ελβετίας (Ένωσης) και μελών των οικογενειών τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης διέπεται από τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο.
 
Διαμονή έως τρεις μήνες
Οι πολίτες της Ένωσης καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, και τα οποία συνοδεύουν ή αφίκνεινται για να συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης, έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση, εκτός από την απαίτηση κατοχής ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Διαμονή πέραν των τριών μηνών
Οι πολίτες της Ένωσης έχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και:

  • είναι μισθωτοί εργαζόμενοι ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι στη Δημοκρατία, ή
  • διαθέτουν επαρκείς πόρους για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους, ώστε να μην επιβαρύνουν κατά τη διάρκεια της περιόδου διαμονής τους το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθένειας στη Δημοκρατία.
Υποβολή αιτήσεων για εξασφάλιση βεβαίωσης εγγραφής
  • Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Εγγραφής (MEU1) υποβάλλεται από πολίτη της Ένωσης και μέλη της οικογένειάς του που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία άφιξής τους στη Δημοκρατία.
  • Τα σημεία υποβολής αιτήσεων μπορούν να εντοπισθούν εδώ. Για το κατά πόσο απαιτείται διευθέτηση ραντεβού πατήστε εδώ.
  • Η αίτηση MEU1 θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα τα οποία καταγράφονται στην κατάσταση συνοδευτικών εγγράφων και τα οποία θα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα και δεόντως πιστοποιημένα/ επικυρωμένα.
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλονται τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση τέλη όπως καταγράφονται πιο κάτω.
  • Κατά την υποβολή της αίτησης λαμβάνεται φωτογραφία με την παρουσίαση της απόδειξης παραλαβής και έγκυρου ταξιδιωτικου εγγράφου.
  • Με την έγκριση της αίτησης εκδίδεται και αποστέλλεται μέσω ταχυδορμείου η βεβαίωση εγγραφής.
  • Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αποστέλλεται επιστολή στην τελευταία δηλωθείσα ταχυδρομική διεύθυνση με τους λόγους απόρριψης. Η επικαιροποίηση της διεύθυνσης των αιτητών αποτελεί δική τους αποκλειστική ευθύνη για σκοπούς λήψης της επιστολής και υποβολής τυχόν προσφυγών εντός καθορισμένων προθεσμιών.
Η μη συμμόρφωση με την απαίτηση για εγγραφή θεωρείται αδίκημα τιμωρούμενο με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2500).

Τέλη
  • Για την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται τέλος ύψους €20.
Χρόνος εξέτασης αιτήσεων
Οι αιτήσεις εξετάζονται εντός ενός μήνα το αργότερο, νοουμένου ότι είναι δεόντως συμπληρωμένες.

Διάρκεια βεβαίωσης εγγραφής

Η Βεβαίωση Εγγραφής δεν έχει ημερομηνία λήξης.

Πρόσβαση στην εργασία
Οι πολίτες της Ένωσηςκαι τα μέλη οικογένειάς τους έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εργασία περιλαμβανομένης της μισθωτής απασχόλησης και της αυτοτελούς απασχόλησης.