Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Άλλα Ανακοινώσεις

ΑνακοινώσειςΠρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού24/02/2023

Σύμφωνα με τις πρόνοιες της προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ωρομισθίων στην Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας γνωστοποιεί τον Τελικό Πίνακα των υποψηφίων, που κρίνεται ότι δύναται να προσληφθούν στην Υπηρεσία Θήρας Πανίδας, ως ωρομίσθιοι εργάτες. Στον Τελικό Πίνακα, περιλαμβάνονται είκοσι εννέα (29) υποψήφιοι, που πληρούν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην των εγγράφων που προνοούνται στην προκήρυξη) και τους έχει προσφερθεί διορισμός και έκαναν αποδεκτό τόσο τον διορισμό τους όσο και την επαρχία τοποθέτησης τους. Για σκοπούς διαφάνειας στον πιο πάνω πίνακα φαίνεται η σειρά κατάταξης και η μοριοδότηση εκάστου υποψηφίου. Πριν την υπογραφή της πρόσληψης, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα κληθούν να προσκομίσουν τα πρωτότυπα ή πιστά αντίγραφα των εγγράφων που υπέβαλαν με την αίτησή τους, τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις ότι δεν πάσχουν από δυσχρωματοψία, καθώς και πρωτότυπο Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, με ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη των δύο (2) μηνών. Υποψήφιος ο οποίος παραλείψει να προσκομίσει τα πιο πάνω έγγραφα ή δεν ανταποκριθεί εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η απόφαση για πρόσληψή του θεωρείται άκυρη. Όλοι οι επιλεγέντες υποψήφιοι, θα υποβληθούν σε έλεγχο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος θα πρέπει να έχει αρνητικό αποτέλεσμα. Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Υποψήφιος που θα έχει θετικό αποτέλεσμα ή αρνηθεί να παράσχει για έλεγχο το ενδεδειγμένο σε είδος και ποσότητα δείγμα, η απόφαση για πρόσληψή του θεωρείται άκυρη.Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Αρχικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων που τους έχει προσφερθεί διορισμός.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Επιλαχόντες - Τελικός Πίνακας.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προσληφθέντες - Τελικός Πίνακας..pdf


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Pandoteira Project

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης