Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Δραστηριότητες Ταμείου ΘήραςΚύριες Δραστηριότητες Ταμείου Θήρας


Πάταξη της λαθροθηρίας και άλλων παράνομων ενεργειών.

Το Ταμείο Θήρας ως η μόνη Υπηρεσία που περιπολεί επί 24ωρου βάσεως στην ύπαιθρο και τα δάση της Κύπρου, έχει καταγγείλει και αποτρέψει αρκετές παράνομες ενέργειες πέραν από υποθέσεις λαθροθηρίας όπως υποθέσεις ναρκωτικών, παράνομες μεταφορές πυροτεχνημάτων, ζωοκλοπές, λαθρεμπόριο στη Νεκρή Ζώνη, αρχαιοκαπηλίες, κλοπές, και κατασκοπίες. Επιπρόσθετα, έχει δώσει χρήσιμες πληροφορίες στις Υπηρεσίες του Κράτους για παράνομες επεμβάσεις σε χαλίτικη, τουρκοκυπριακή και δασική γη όπως και για την ύπαρξη παράνομων γεωτρήσεων και σκουπιδότοπων.

Τα τελευταία 8 χρόνια (2003 - 2011) έχουν καταγγελθεί από την θηροφυλακή 2,779 υποθέσεις λαθροθηρίας στις οποίες ενεπλάκησαν πέραν των 4,000 ατόμων και οι οποίες αφορούσαν
· κυνήγι κατά τη διάρκεια της νύκτας
· κυνήγι σε απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου
· κυνήγι προστατευόμενων ειδών
· κυνήγι με παράνομα μέσα (δίκτυα, ξόβεργα, ηχοπαραγωγικές συσκευές που εκπέμπουν κελαηδήματα άγριων πτηνών) κ.α

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις υποθέσεις που αφορούν την κατοχή και χρήση δικτύων και ξόβεργων όπου εντοπίζεται ιδιαίτερο πρόβλημα. Στην πάταξη του πιο πάνω φαινομένου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία μετά και τις πολλές επιστολές διαμαρτυρίας που καταφθάνουν κάθε μήνα στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις Πρεσβείες της Κύπρου, στις χώρες της Ευρώπης, για αυτό το θέμα. Οι εντατικές προσπάθειες του Ταμείου Θήρας για πάταξη της σύλληψης πτηνών με δίκτυα και ξόβεργα έχει περιορίσει σημαντικά την έκταση του φαινομένου.

Διαχείριση και προστασία του αγρινού.
Μέσα στα πλαίσια εφαρμογής του διαχειριστικού σχεδίου για το αγρινό, η εξειδικευμένη Ομάδα Αγρινών που διαθέτει το Ταμείο Θήρας,
· διεξάγει καταμετρήσεις ζώων σε όλες τις κοιλάδες του Δάσους Πάφου,
· διεξάγει καταμετρήσεις γεννήσεων σε γκρεμνούς,
· διεξάγει περιπολίες για προστασία του είδους και
· βελτιώνει με διάφορους τρόπους (σπορές, καθαρισμός φυσικών πηγών) τους βιότοπους του.

Από πληθυσμιακή έρευνα που έγινε πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι από τον καιρό που Ιδρύθηκε το Ταμείο Θήρας και ανέλαβε τη διαχείριση του είδους, ο αριθμός των αγρινών έχει σχεδόν τριπλασιαστεί και τώρα υπολογίζεται στα 3.000 ζώα με αυξητικές τάσεις. Από το έτος 2000 για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους τοποθετήθηκαν και συντηρούνται πέραν των 95 τεχνιτών ποτίστρων ενώ κάθε χρόνο καθαρίζονται 70 φυσικές πηγές που έχουν εντοπιστεί και οι οποίες φράσσονται από την πυκνή βλάστηση.

Για τη βελτίωση των βιοτόπων του αγρινού, σπέρνονται με δημητριακά και βίκο κάθε χρόνο, πέραν των 200 δεκαρίων μέσα στο Δάσος Πάφου καθώς και στις παρυφές του ενώ παράλληλα τοποθετούνται αριθμός μπάλων σανού. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για αυτό το σκοπό ανέρχεται στις €200,000 περίπου.


Διεξαγωγή ερευνών για την καταμέτρηση πληθυσμών διαφόρων ειδών.
Το Ταμείο Θήρας διεξάγει έρευνες για τα πιο σημαντικά είδη της άγριας ζωής της Κύπρου με ιδιαίτερη έμφαση στα θηρεύσιμα και απειλούμενα με εξαφάνιση είδη καθώς και για άλλα είδη για τα οποία ζητά στοιχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μέσα στα πλαίσια παρακολούθησης των υδροβίων μεταναστευτικών πτηνών, διεξάγονται μηνιαίες καταγραφές των αριθμών τους στους διάφορους υγροβιότοπους του νησιού σύμφωνα και με τις ανάγκες και απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γίνεται εντοπισμός και καταγραφή φωλιών αρπακτικών πτηνών καθώς και παροχή τροφής σε γύπες σε συγκεκριμένα σημεία. Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος που εξήγγειλε το Ταμείο Θήρας για τη βιολογική καταπολέμηση της ποντίκας από νυκτόβια αρπακτικά πουλιά, τοποθετούνται από το 1995 φωλιές για την αναπαραγωγή τους με άριστα αποτελέσματα. Γίνεται επίσης δακτυλίωση αυτών των πουλιών σε συνεργασία με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Στα πλαίσια των σύγχρονων αντιλήψεων για τη διαχείριση άγριας ζωής και για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ταμείο Θήρας έχει δαπανήσει χρήματα για την αγορά ραδιοπομπών και εξειδικευμένων ραντάρ για την παρακολούθηση και καταγραφή μεταναστευτικών ειδών καθώς και γεωγραφικά συστήματα πληροφόρησης (GIS) και εντοπισμού θέσης(GPS) όπου συμβάλουν τα μέγιστα στην διεξαγωγή και ενδυνάμωση των επιστημονικών ερευνών που διεξάγει το Ταμείο Θήρας.


Βελτίωση των βιοτόπων
Προς αυτό το σκοπό κάθε χρόνο γίνονται συντονισμένες προσπάθειες για τη βελτίωση υποβαθμισμένων ή καταστρεμμένων βιοτόπων και επαναφορά τους στην αρχική τους μορφή
· με σπορά δημητριακών και βίκου σε διάφορες περιοχές για βελτίωση των συνθηκών διατροφής της άγριας ζωής,
· τη δημιουργία τεχνητών πηγών νερού και εγκατάσταση ντεπόζιτων νερού για βελτίωση των συνθηκών ύδρευσης της πανίδας
· τον καθαρισμό φυσικών πηγών.
Κατά το έτος 2011 είχαν σπαρεί πέραν των 15,000 δεκαρίων, ενώ ο αριθμός των ποτίστρων που τοποθετήθηκαν, ξεπέρασε τις 1000. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για αυτό το σκοπό ανέρχεται στις €500,000 περίπου.

Καταστολή και πρόληψη κατά των πυρκαγιών
Το Ταμείο Θήρας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενισχύεται με 100 περίπου αγροπυροσβέστες και έχουν σαν κύρια ευθύνη την καταστολή και πρόληψη πυρκαγιών και την κατάσβεση τους πριν αυτές πάρουν διαστάσεις. Το Ταμείο Θήρας για το σκοπό αυτό διεξάγει περιπολίες επί 24ωρου βάσεως στην ύπαιθρο ενώ επανδρώνει κινητά παρατηρητήρια. Τα τελευταία 8 χρόνια (2003 – 2011) η Υπηρεσία του Ταμείου Θήρας συμμετείχε στην κατάσβεση πέραν των 2,200 πυρκαγιών.

Επιμόρφωση του κοινού και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων.
Μέσα στα πλαίσια της επιμόρφωσης του κοινού το Ταμείο Θήρας συμμετέχει στις Εκθέσεις Κυνηγίου ενώ Λειτουργοί του παραδίδουν διαλέξεις τόσο σε σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης όσο και σε οργανωμένα σύνολα όπως Κυνηγετικούς Συλλόγους, Κοινοτικά Συμβούλια κ.α.

Επίσης κατά καιρούς εκδίδεται ειδικό διαφωτιστικό υλικό όπως αφίσες, ημερολόγια και άλλα ενώ με δελτία τύπου που δίνει στη δημοσιότητα το Ταμείο Θήρας ενημερώνει το κοινό για τις δραστηριότητες του και όλα τα τελευταία νέα γύρω από το την πάνίδα της Κϋπρου και το κυνήγι.

Ακόμα το Ταμείο Θήρας οργανώνει επιστημονικά συνέδρια σχετικά με την άγρια ζωή όπου συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση της. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών διοργάνωσε το 25ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Βιολόγων Άγριας Ζωής (IUGB) τον Σεπτέμβριο του 2001, που είχε τίτλο «Η Διαχείριση της Άγριας Ζωής τον 21 ο αιώνα» όπου παρουσιάστηκαν επιστημονικές μελέτες αναφορικά με τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διαχείριση της άγριας ζωής, το Μάιο του 2006 το 53ο Παγκόσμιο Συνέδριο του CIC ενώ τον Ιούλιο του 2011 συνδιοργάνωσε μαζί με το Συμβούλιο της Ευρώπης το συνέδριο για την παράνομη θανάτωση άγριων πτηνών στα πλαίσια της Σύμβασης της Βέρνης για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή.

Περίθαλψη διαφόρων ειδών της άγριας ζωής στο Αναρρωτήριο Άγριας Ζωής.
Μέσα στα πλαίσια της προστασίας και διατήρησης των ειδών της άγριας ζωής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα αυτών που κινδυνεύουν με αφανισμό, το Ταμείο Θήρας λειτουργεί από το 1995 Αναρρωτήριο Άγριας Ζωής. Κάθε χρόνο δεκάδες ορφανά και άρρωστα ζώα και εξαντλημένα λόγω της μετανάστευσης άγρια πουλιά χρειάζονται βοήθεια. Στο Αναρρωτήριο Άγριας Ζωής προσφέρεται νοσοκομειακή φροντίδα, παρέχεται τροφή, φαρμακευτική αγωγή, εκπαίδευση και προετοιμασία για απελευθέρωση. Από το 1995 επιτεύχθηκε η περίθαλψη και απελευθέρωση με επιτυχία στους βιότοπους τους εκατοντάδων ατόμων διαφόρων ειδών άγριας ζωής.
Προϋπολογισμός Ταμείου Θήρας 2024.pdfΠροϋπολογισμός Ταμείου Θήρας 2024.pdf

Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Προϋπολογισμός Ταμείου Θήρας 2024.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Pandoteira Project

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης