Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας

Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Συνήθεις Ερωτήσεις

Συνήθεις Ερωτήσεις


1. Πως μπορώ να αποκτήσω άδεια κυνηγίου για πρώτη φορά;
2. Έχω χάσει την άδεια κυνηγίου μου την οποία έχω ανανεώσει, τι πρέπει να κάνω;
3. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω ανανεώσει την άδεια κυνηγίου μου. Μπορώ να την ανανεώσω φέτος;
4. Το φετινό έντυπο για να ανανεώσω την άδεια κυνηγίου μου, δεν μου έχει αποσταλεί. Γιατί;
5. Δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια κυνηγίου μου μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ανανέωσης αδειών κυνηγίου του Ταμείου Θήρας, γιατί συμβαίνει αυτό;1. Πως μπορώ να αποκτήσω άδεια κυνηγίου για πρώτη φορά;

Καταρχάς θα πρέπει να δημιουργήσετε την προσωπική σας μερίδα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας μας (www.gws.moi.gov.cy). Μέσω της πιο πάνω πλατφόρμας θα υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για απόκτηση πρώτης άδειας κυνηγίου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για απόκτηση πρώτης άδεια κυνηγίου έχουν όλα τα πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα, με βάση τις διατάξεις του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου Ν. (152(Ι) / 2003) , τα τελευταία δύο χρόνια. Μετά από παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος θα καλεστείτε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, για να παρακολουθήσετε σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων και στη συνέχεια σε σχετικές εξετάσεις. Τα επιμορφωτικά μαθήματα έχουν ως θέματα τους : · τις νομοθεσίες που διέπουν το κυνήγι και την κατοχή σκύλων και όπλων, · τη διαχείριση της άγριας ζωής, · την αναγνώριση των ειδών της πανίδας της Κύπρου · την υγεία των σκύλων, · τη σωστή χρήση και συντήρηση των κυνηγετικών όπλων, · την ηθική του κυνηγίου. Το βιβλίο "Κυνηγετική Επιμόρφωση", στο οποίο είναι δημοσιευμένα όλα τα πιο πάνω βρίσκεται αναρτημένο στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας μας. Όταν θα έχετε ολοκληρώσει την παρακολούθηση των επιμορφωτικών μαθημάτων και θα έχετε επιτύχει στη σχετική εξέταση και εφόσον έχετε υποβάλει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, την άδεια κατοχής του κυνηγετικού σας όπλου, τότε θα μπορείτε να εκδώσετε την άδεια κυνηγίου σας. Μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς με τα επαρχιακά γραφεία της Υπηρεσίας μας στα πιο κάτω τηλέφωνα: Λευκωσία: 22662428, Λεμεσός: 25343800, Λάρνακα / Αμμόχωστος: 24805128, Πάφος: 26306211
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
2. Έχω χάσει την άδεια κυνηγίου μου την οποία έχω ανανεώσει, τι πρέπει να κάνω;

Εάν έχετε απωλέσει την ανανεωμένη άδεια κυνηγίου σας, τότε μπορείτε να αποκτήσετε αντίγραφο της, από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Ταμείου Θήρας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας: 22662428 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 25343800 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου: 24805128 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: 26306211
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
3. Τα τελευταία χρόνια δεν έχω ανανεώσει την άδεια κυνηγίου μου. Μπορώ να την ανανεώσω φέτος;

Βεβαίως, φτάνει τα στοιχεία σας να είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα ανανέωσης αδειών κυνηγίου του Ταμείου Θήρας. Για να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να ανανεώσετε την άδεια κυνηγίου σας επικοινωνήστε με τα Επαρχιακά Γραφεία του Ταμείου Θήρας στα πιο κάτω τηλέφωνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας: 22662428 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 25343800 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου: 24805128 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: 26306211
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
4. Το φετινό έντυπο για να ανανεώσω την άδεια κυνηγίου μου, δεν μου έχει αποσταλεί. Γιατί;

Από το 2008 δεν αποστέλλονται έντυπα για ανανέωση της άδειας κυνηγίου. Η ανανέωση των αδειών κυνηγίου μπορεί να γίνει σε όλες τις εμπορικές τράπεζες ή συνεργατικά ιδρύματα ή ηλεκτρονικά, μέσα από την ιστοσελίδα της jcc smart, www.jccsmart.com.
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας
5. Δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια κυνηγίου μου μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα ανανέωσης αδειών κυνηγίου του Ταμείου Θήρας, γιατί συμβαίνει αυτό;

Αυτό πιθανόν να συμβαίνει για δύο λόγους: i. τα στοιχεία σας δεν είναι καταχωρημένα στο ηλεκτρονικό σύστημα του Ταμείου Θήρας, ή ii. έχετε εις βάρος σας καταδίκη για παράβαση των προνοιών του περί Προιστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμο ή του περί Πυροβόλων Όπλων Νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Ταμείου Θήρας. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας: 22662428 Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού: 25343800 Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας / Αμμοχώστου: 24805128 Επαρχιακό Γραφείο Πάφου: 26306211
Κάντε κλικ εδώ για να επιστρέψετε στην αρχή της σελίδας


Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Pandoteira Project

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης