Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ο περί Προστασίας και Διαχείρησης Νόμος
Διαβάστε πιο κάτω το πλήρες κείμενο του περί Προστασίας και Διαχείρισης Άγριων Πτηνών και Θηραμάτων Νόμου όπως έχει ετοιμαστεί από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καθώς και τους Κανονισμούς που έχουν ετοιμαστεί βάσει της πιο πάνω Νομοθεσίας
Σχετικά Αρχεία:

Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Κανονισμοί για εξάσκηση κυνηγών 2008 2.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Κατοχής Εκτρεφόμενων Ατόμων Ειδών Άγριων Πτηνών ή Άγριας Πανίδας Κανονισμοί του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Oι περί Χώρων Εκπαίδευσης Κυνηγετικών Σκύλων Κανονισμοί του 2019.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Ενοποιημένη Νομοθεσία 29.12.2020.pdfΑνανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Pandoteira Project

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης