Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας


Ομάδα Αγρινών


Δραστηριότητες ομάδας
Εφαρμογή του Διαχειριστικού Σχεδίου για το αγρινό. Το σχέδιο αυτό έχει ολοκληρωθεί μαζί με το Διαχειριστικό σχέδιο για το Δάσος Πάφου και πρόνοιες του διαχ. σχεδίου έχουν αρχίσει να υλοποιούνται.
Το αγρινό ως είδος κοινοτικού ενδιαφέροντος και προτεραιότητας τυγχάνει εντατικής διαχείρισης και προστασίας από μέρους της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας. Συνοπτικά, το προσωπικό της Ομάδας Ερευνών /αγρινών δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στη διαχείριση αγρινού που περιλαμβάνει τα πιο κάτω:

   · Πληθυσμιακές καταμετρήσεις αγρινών σε 20 δρομολόγια συνολικού μήκους 253 χλμ διαδρομής που καλύπτουν επαρκώς την περιοχή εξάπλωσης του είδους. Αυτές γίνονται κάθε χρόνο τον Σεπ.- Οκτώβριο. Σε αυτές, πέραν της πυκνότητας του είδους στις διάφορες περιοχές, καταγράφονται οι ηλικίες των ζώων, η δομή των κοπαδιών, κ.α.
   · Παρακολουθήσεις γκρεμνών τέλος Μαρτίου – Μαΐου για υπολογισμό των γεννήσεων καθώς και σχετικές καταμετρήσεις που δίδουν την αναλογία νεαρά / θηλυκά.
   · Ανεύρεση και μεταφορά νεκρών η άρρωστων αγρινών στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όπου υπάρχει στενή συνεργασία για παρακολούθηση των ασθενειών που προσβάλουν τα αγρινό. Η υγεία του πληθυσμού του είδους παρακολουθείται στενά με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όπου προσκομίζονται για έλεγχο νεκρά αγρινά ή βιολογικά δείγματα αγρινών που είχαν συλληφθεί, σημανθεί και αφεθεί ελεύθερα. Δυστυχώς από το 2005 υπάρχει εντατικοποίηση και επέκταση της βόσκησης από κοπάδια Τουρκοκυπρίων σε περιοχές τόσο εντός της Νεκράς Ζώνης αλλά και εντός του Δάσους Πάφου όπου τα οικόσιτα συνβόσκουν με αγρινά, με κίνδυνο την μετάδοση ασθενειών (όπως τη περίοδο 2001-3) στο ενδημικό είδος.
   · Επιθεώρηση ζημιών σε γεωργικές περιοχές που προσβάλλονται από αγρινά. Παροχή συμβουλών για λήψη προληπτικών, αποτρεπτικών μέτρων ούτως ώστε να μειωθεί η είσοδος των αγρινών σε καλλιέργειες.
   · Σπορές σε περιοχές εντός και πλησίον του Δάσους για βελτίωση των συνθηκών διατροφή τόσο του Αγρινού αλλά και άλλων ειδών πανίδας. Περιοχές στις οποίες γίνονται σπορές εκατοντάδων δεκαρίων είναι η Βαρίσσια, περιοχές της Γαληνής, του Αμπελικού, ο Ποταμός του Κάμπου, ο Άγιος Νικόλαος, η περιοχή φράγματος Αρμίνου, περιοχή Ρούδια, Κάμπος του Αϊ Δημήτρη / Καμινάρια, το Φοινί, κλπ.
   · Συντήρηση και λειτουργία ολοκληρωμένου δικτύου ύδρευσης των αγρινών και άλλων ειδών πανίδας στο Δάσος Πάφου. Συνολικά η Ομάδα Διαχείρισης Αγρινών έχει τοποθετήσει και συντηρεί 129 ποτίστρες (συνολικής χωρητικότητας 91 τόνων) που καλύπτουν επαρκώς τη περιοχή εξάπλωσης του αγρινού και ιδιαίτερα τις περιοχές με ελάχιστα καλοκαιρινά νερά. Καθαρισμός και συντήρηση 54 φυσικών πηγών σε όλο το Δάσος Πάφου.
   · Πάταξη της λαθροθηρίας τόσο εντός της μόνιμα απαγορευμένης περιοχής κυνηγίου του Κρατικού Δάσους κατά την εποχή που υπάρχει κυνήγι αλλά και κατά τη κλειστή περίοδο. Έλεγχος της Νεκράς Ζώνης από το Κ. Πύργο μέχρι και τη Λεύκα.

Ανανέωση Άδειας

Υπουργείο Εσωτερικών

Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών (Υποβολή αιτήσεων & ανανεώσεις αδειών)

Οδηγίες εγγραφής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα - Application - Artemis Cy

Pandoteira Project

LIFE Bonelli eastMed

LIFE with Vultures

Πρόγραμμα LIFE+ για την αποκατάσταση και διαχείριση της Ζώνης Ειδικής Προστασίας

International Council for Game and Wildlife Conservation

Federation of Associations for Hunting and Conservation of the EU

Διαβουλεύσεις / ενημερώσεις για τα Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ΖΕΠ

Διαχειριστικά Σχέδια για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)

Κυβερνητική Πύλη

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστευτικών Πτηνών

Μετεωρολογική Υπηρεσία

eProcurement

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - απόστολή sms για σκοπούς δήλωσης της κυνηγετικής κάρπωσης