Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2021-2027- 18/06/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Αντιμετώπισης της Παράτυπης Μετανάστευσης
- 18/06/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Διαχείρισης της Νόμιμης Μετανάστευσης
- 04/06/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας μέσω του ΔΔΔΠ
- 23/05/2024 Call for proposals published by the European Commission for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking
- 29/04/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για ενίσχυση των ΥΚΕ με προσωπικό
- 09/04/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης με την Υπηρεσία Ασύλου για υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου
- 19/03/2024 Launch of the Call for expression of interest under the Specific Action “Reception Capacity for Member States under pressure”, within AMIF 2021-2027 - 14/03/2024
- 03/03/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Μαθαίνω ελληνικά στο νηπιαγωγείο: Υποστήριξη νηπιαγωγών και ΥΤΧ»
- 01/03/2024 Ανασκόπηση των ενεργειών της Διαχειριστικής Αρχής - 2023-2024
- 28/02/2024 Έναρξη του έργου «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο»
- 23/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές Υπηκόων Τρίτων Χωρών»
- 23/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Αναγκαστικές Επιστροφές Υπηκόων Τρίτων Χωρών»
- 20/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Ενίσχυση Νομικής Υπηρεσίας σε θέματα αιτητών ασύλου»
- 09/02/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 - Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων
- 05/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών»
- 29/01/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό»
- 13/12/2023 Βίντεο για την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αρ. ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης
- 08/12/2023 Δημοσίευση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023
- 06/12/2023 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων κάτω από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης - 8 Δεκεμβρίου 2023
- 04/12/2023 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
- 03/12/2023 Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΤΕΥ, 30/11/2023
- 29/11/2023 Προγραμματιζόμενη Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Επικαιροποιημένο
- 27/11/2023 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
- 10/11/2023 Προγραμματιζόμενη Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 - Επικαιροποιημένο
- 09/11/2023 Ενημερωτικό σεμινάριο για Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο «Νέες υποχρεώσεις και αναθεωρημένες διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»
- 26/10/2023 Προγραμματιζόμενη Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027
- 08/08/2023 Υπογραφή συμβολαίου για την Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας ‘ΛΙΜΝΕΣ’ για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν
- 07/08/2023 1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων - 'Eγκριση της Μεθολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Έργων
- 14/07/2023 Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για χρηματοδότηση έργων, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027
- 07/07/2023 Συναντήσεις Προϊσταμένου Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση του μεταναστευτικού
- 16/06/2023 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
- 27/04/2023 ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ 30 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023


Αρχείο 2015-2020