Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027- 03/06/2024 Call for proposals to fund projects supporting the fight against corruption
- 13/05/2024 ISF Call: ISF-2024-TF2-AG-COP for proposals to support Common Operational Partnership projects to prevent and fight against migrant smuggling with competent authorities of third countries
- 05/03/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Εκπαιδεύσεις και Εξοπλισμός για αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε απειλών»
- 01/03/2024 Ανασκόπηση των ενεργειών της Διαχειριστικής Αρχής - 2023-2024
- 28/02/2024 Έναρξη του έργου «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο»
- 12/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Protection Of Public spaces by means of an Advanced secuRity plaΤform - POP-ART"
- 07/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Συντήρηση του εφεδρικού συστήματος Disaster Recovery»
- 02/02/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης με το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία / Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
- 02/02/2024 Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Validating new technologies to prevent, detect and investigate organised crime - NTOC” under the Internal Security Fund
- 29/01/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
- 09/01/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
- 22/12/2023 ISF call - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT is now published
- 04/12/2023 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
- 03/12/2023 Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΤΕΥ, 30/11/2023
- 27/11/2023 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
- 09/11/2023 Ενημερωτικό σεμινάριο για Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο «Νέες υποχρεώσεις και αναθεωρημένες διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»
- 07/08/2023 1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων - 'Eγκριση της Μεθολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Έργων
- 07/07/2023 Συναντήσεις Προϊσταμένου Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση του μεταναστευτικού
- 16/06/2023 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
- 27/04/2023 ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ 30 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023