Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.8 Rules in Case of Birth
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Registration of Births and Birth Certificates

Contents
1. Overview
2. Prerequisites
3. Certificates
4. Legislation
5. Assistance Services

Show details for 1. Overview1. Overview

Show details for 2. Prerequisites2. Prerequisites

Show details for 3. Certificates (if not issued electronically)3. Certificates (if not issued electronically)

Show details for 4. Legislation4. Legislation

Show details for 5. Assistance Services5. Assistance Services


Related Content

http://www.moi.gov.cy/MOI/CRMD/crmd.nsf/All/35C87314AE1A1FBAC2257D1E001D7AB2?OpenDocument

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_141/full.html
Information services survey Contact Assistance Services Report an Obstacle

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα