Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.7 Καταχώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης
ENGLISH

Καταχώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

Περιεχόμενα
1. Γενικά
2. Προϋποθέσεις
3. Πιστοποιητικά
4. Νομοθεσία
5. Επικοινωνία

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Προϋποθέσεις2. Προϋποθέσεις

Show details for 3. Πιστοποιητικά3. Πιστοποιητικά

Show details for 4. Νομοθεσία4. Νομοθεσία

Show details for 5. Επικοινωνία5. Επικοινωνία


Σχετικό Περιεχόμενο

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2002_1_141/full.html

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα