Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Προσφυγική Στεγαστική Πολιτική και στήριξη Προσφύγων  • Σχέδιο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως για εκτοπισθέντες, διαμένοντες σε Κυβερνητικούς Οικισμούς

Το Σχέδιο «ΚτίΖΩ», αποσκοπεί στη διαχείριση του ζητήματος στατικής/ αντισεισμικής επάρκειας 358 υφιστάμενων πολυκατοικιών των Κυβερνητικών Οικισμών Στέγασης Εκτοπισθέντων (αναδόμηση και επιδιόρθωση πολυκατοικιών).

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως διαθέτει επίσης προγράμματα για αναδόμηση, ενίσχυση, βελτίωση των κτηρίων, τοποθέτηση ανελκυστήρων και ραμπών σε κυβερνητικούς οικισμούς.
  • Στεγαστικά Σχέδια για εκτοπισθέντες Υπηρεσίας Μέριμνα και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων

- Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος/ κατοικίας.
- Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
- Σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση ιδιόκτητης κατοικίας.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

  • Διαχείριση των Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

Με βάση τους περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και άλλα θέματα)(Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους Αρ.139/91 έως 68(Ι)/2012, ο Υπουργός Εσωτερικών, ως Κηδεμόνας Τ/Κ Περιουσιών, διαχειρίζεται τις Τ/Κ περιουσίες, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων, με την προσωρινή διάθεσή τους και, παράλληλα, προστατεύει ή/ και μεριμνά για να μην παραβλάπτονται τα δικαιώματα των Τ/Κ ιδιοκτητών, μέχρι τη λήξη της έκρυθμης κατάστασης που δημιουργήθηκε λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974.
Για περισσότερα πατήστε εδώ

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα