Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.1 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ/ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΣΤΈΓΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΟΝΤΩΝΙ. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΥΜΑΠΕ


Για τα στεγαστικά σχέδια που εφαρμόζει η ΥΜΑΠΕ υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως ακολούθως :


Α. Για αιτήσεις για τα στεγαστικά σχέδια (ι) αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και (ιι) , ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.


Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθεσιμότητα ικανοποιητικών πόρων για απόκτηση κατοικίας
Σύνθεση οικογένειαςΎψος εισοδήματος
Μονήρες άτομοΜέχρι 25.000 ευρώ
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένειαΜέχρι 45.000 ευρώ
Οικογένεια τριών ατόμωνΜέχρι 50.000 ευρώ
Οικογένεια τεσσάρων ατόμωνΜέχρι 55.000 ευρώ
Οικογένεια πέντε ή περισσοτέρων ατόμωνΜέχρι 65.000 ευρώΚαθορισμός ύψους οικονομικής βοήθειας σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθεσιμότητα ικανοποιητικών πόρων για απόκτηση κατοικίας
Σύνθεση οικογένειαςΎψος οικονομικής βοήθειας
Μονήρες άτομοΜέχρι 20.000 ευρώ
Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων)Μέχρι 30.000 ευρώ
Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένειαΜέχρι 35.000 ευρώ
Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα)Μέχρι 40.000 ευρώΒ. Για αιτήσεις από οργανικές οικογένειες και μονήρη άτομα για το στεγαστικό σχέδιο επιδιόρθωσης ιδιόκτητης κατοικίας, νοουμένου ότι η εν λόγω κατοικία είναι πέραν των 20 ετών και οι αιτητές δεν έλαβαν προηγουμένως άλλη στεγαστική βοήθεια

Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου και αντιστοιχία ύψους οικονομικής βοήθειας για το στεγαστικό σχέδιο επιδιόρθωσης κατοικίαςΣύνθεση οικογένειαςΎψος εισοδήματοςΎψος οικονομικής βοήθειας
Μονήρη άτομαΜέχρι 25.000 ευρώΜέχρι 10.000 ευρώ
Οργανική οικογένειαΜέχρι 45.000 ευρώΜέχρι 12.500 ευρώ

Σημειώνεται ότι και για τα τρία πιο πάνω στεγαστικά σχέδια, ο υπολογισμός των εισοδημάτων περιλαμβάνει τα ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα και των δύο μελών του ζεύγους (μαζί με τους 13ους μισθούς) μαζί με οποιαδήποτε άλλα επιδόματα.

Ειδικότερα, «Ακαθάριστο εισόδημα», σημαίνει το ακαθάριστο εισόδημα του έτους που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μαζί με το 13ο και 14ο μισθό όλων των μελών της οικογένειας, λαμβάνεται υπόψη επίσης το επίδομα υπερωριών εάν είναι επαναλαμβανόμενο, επίδομα διατροφής και άλλα επιδόματα από Δημόσια Ταμεία. Δεν λαμβάνονται υπόψη η φοιτητική χορηγία, επίδομα τέκνου, μειώσεις απολαβών, όποιες έκτακτες αφορολόγητες αποκοπές σε μισθωτό αιτητή και άλλα μη επαναλαμβανόμενα επιδόματα/ωφελήματα. Στην περίπτωση που συμπεριληφθούν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με αναπηρίες οι οποίες τους εμποδίζουν να διαβιούν ανεξάρτητα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος τα οποιαδήποτε επιδόματα καταβάλλονται από Δημόσια Ταμεία για το εν λόγω παιδί/παιδιά λόγω της αναπηρίας του/τους
.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα