Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
20/12/2023 03:06:41 PM

Αρχίζει η υλοποίηση των μέτρων της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής

Εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο οι Οδηγοί για το Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη και τα Αναθεωρημένα Πολεοδομικά Κίνητρα

Τους αναλυτικούς Οδηγούς για το Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη και τα Αναθεωρημένα Πολεοδομικά Κίνητρα ενέκρινε στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, σηματοδοτώντας την έναρξη εφαρμογής δύο εκ των κύριων πυλώνων της νέας ενιαίας στεγαστικής πολιτικής που εξήγγειλε τον περασμένο Οκτώβριο το Υπουργείο Εσωτερικών. Τα δύο μεσοπρόθεσμα μέτρα αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγής οικιστικών μονάδων και τη διάθεσή τους στην αγορά προσιτής στέγης.

Συγκεκριμένα, το Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη αφορά την κατασκευή αριθμού οικιστικών μονάδων με αξιοποίηση από τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος, με υποχρέωση παραχώρησης του συνόλου των πρόσθετων μονάδων που θα παραχθούν με προσιτό ενοίκιο για περίοδο τουλάχιστον έξι ετών. Το Σχέδιο, που αποτελεί καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα, δίνει ένα ισχυρό κίνητρο στον ιδιωτικό τομέα για εμπλοκή του, με σκοπό την ενίσχυση της αγοράς με επιπρόσθετες 800 περίπου οικιστικές μονάδες τα επόμενα τρία χρόνια.

Επιπλέον, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προχωρήσει στην αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων στοχεύοντας στην αύξηση της παραγωγής και διάθεσης νέων μονάδων στέγασης, μέσα από την παραχώρηση πρόσθετου συντελεστή δόμησης μέχρι 45% του ισχύοντος. Οι επαγγελματίες ανάπτυξης γης θα έχουν την υποχρέωση πώλησης του 25% των μονάδων που θα παραχθούν με τον επιπρόσθετο συντελεστή για σκοπούς προσιτής κατοικίας.

Τα πιο πάνω μέτρα συνθέτουν ένα ελκυστικό πακέτο για τον κατασκευαστικό τομέα, ώστε να προσφέρει περισσότερες μονάδες στην αγορά, και διασφαλίζουν ελάχιστο αριθμό μονάδων προσιτής στέγης. Ταυτόχρονα, με την παραχώρηση δωρεάν συντελεστή δόμησης, που αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Κράτους, η Κυβέρνηση επενδύει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και δίνει λύσεις και επιλογές σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών.

Οι αναλυτικοί Οδηγοί για τα δύο Σχέδια είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Ενότητα «Νέα Ενιαία Στεγαστική Πολιτική» (Σχέδιο “Built to Rent” σε ιδιωτική γη και Αναθεωρημένα Πολεοδομικά Κίνητρα).


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα