Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.3.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και ΟικοδομώνΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Παρατίθενται πιο κάτω πληροφορίες που αφορούν όλα τα είδη αιτήσεων για αδειοδότηση σύμφωνα με τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο (Κεφ.96), με στόχο τη διευκόλυνση τόσο των Μελετητών όσο και των ενδιαφερομένων Αιτητών/ Πολιτών. 

Τα σχετικά Έντυπα μπορούν να εκτυπωθούν από αυτήν την ιστοσελίδα και αφού συμπληρωθούν, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Αρχή (στον οικείο Δήμο ή Επαρχιακή Διοίκηση) όπου θα γίνει η προτεινόμενη ανάπτυξη, μαζί με όλα τα άλλα απαιτούμενα έγγραφα και μελέτες. 

Διευκρινίζεται ότι ο όρος «μελέτη» περιλαμβάνει σχέδια, σχεδιαγράμματα, τεχνικές προδιαγραφές καθώς και υπολογισμούς. 

Για οποιεσδήποτε απορίες ή εισηγήσεις αναφορικά με τα Έντυπα αιτήσεων, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε γραπτώς στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών στην Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Υπουργείο Εσωτερικών,
1453 Λευκωσία
ή στην Ηλεκτρονική διεύθυνση: buildreg @ moi.gov.cy

ΚΩΔΙΚΟΣ 1
Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής μέχρι τετρακατοικία με βάση το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Οικιστική Ανάπτυξη σε Οικόπεδα)
Ειδικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2002 (ΚΔΠ 70/2002) και το περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Γενικό Διάταγμα Ανάπτυξης του 2003 (ΚΔΠ 859 /2003)
  
ΚΩΔΙΚΟΣ 2
Αίτηση για έκδοση άδειας οικοδομής για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.
 
  ΚΩΔΙΚΟΣ 3
Αίτηση για έκδοση άδειας προσθηκών / μετατροπών για την οποία ΔΕΝ απαιτείται Πολεοδομική Άδεια
  
ΚΩΔΙΚΟΣ 4
Αίτηση για έκδοση άδειας διαίρεσης γης σε οικόπεδα για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια.
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 5
Αίτηση για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία απαιτείται Πολεοδομική Άδεια
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 6
Αίτηση για έκδοση άδειας διαίρεσης οικοδομής ή γης και οικοδομής για την οποία ΔΕΝ απαιτείται Πολεοδομική Άδεια
 
  ΚΩΔΙΚΟΣ 7
Αίτηση για Άδεια Κατεδάφισης
 
ΚΩΔΙΚΟΣ 8
Αίτηση για Έκδοση Πιστοποιητικού Έγκρισης
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 9
Αίτηση για ανανέωση Άδειας 

 
  ΚΩΔΙΚΟΣ 10
Αιτηση για έκδοση αντίγραφου Άδειας
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 1 (code 01) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 2 (code 02) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 3 (code 03) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 4 (code 04) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 5 (code 05) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 6 (code 06) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 7 (code 07) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 8 (code 08) (30-3-2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 9 (code 09) (αίτηση για ανανέωση άδειας).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat ΚΩΔΙΚΟΣ 10 (code 10) (έντυπο για έκδοση αντίγραφου άδειας).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα