Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.3.2 ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ


Παρακάτω παρατίθενται τα έντυπα που αφορούν την αδειοδότηση οικοδομών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την υποβολή των εν λόγω εγγράφων στις αρμόδιες αρχές μεταβείτε στην Αδειοδότηση Οικοδομών


Έντυπο 1 - Αίτηση για Άδεια Οικοδομής
Έντυπο 2 - Αίτηση για Άδεια Διαχωρισμού Γής, Οικοδομής ή Κατασκευής Δρόμου
Έντυπο 7 - Αίτηση για Άδεια Κατεδάφισης
Έντυπο 9 - Αίτηση για Ανανέωση Άδειας

Έντυπο 3Α - Υπεύθυνη Δήλωση (Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού)
Έντυπο 3Β - Υπεύθυνη Δήλωση (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
Έντυπο 3Γ - Υπεύθυνη Δήλωση (Μηχανολόγου Μηχανικού)
Έντυπο ΑμεΑ - Δήλωση Προσβασιμότητας
Έντυπο 3Δ1 - Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης του Κτηρίου
Έντυπο 3Δ2 - Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης του Κτηρίου (για κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες)
Έντυπο 3Δ3 - Δήλωση Ενεργειακής Απόδοσης του Κτηρίου (για κτήρια που ΔΕΝ χρησιμοποιούνται ως κατοικίες)

-
Έντυπο 4 - Έντυπο Αυτοελέγχου
Έντυπο 4Α - Έντυπο Αυτοελέγχου για Άδεια Οικοδομής μέχρι ΤετρακατοικίαΠαράρτημα Ι - Βεβαίωση για Φωτοβολταϊκα Συστήματα (Κ.Δ.Π. 218/2013)


Έντυπο 5 - Γνωστοποίηση Συμπλήρωσης Εργασιών για σκοπούς έκδοσης Πιστοποιητικού Έγκρισης
Έντυπο 6 - Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου
Έντυπο 6.1 - Έκθεση Επιβλέποντα Μηχανικού προς την Αρμόδια Αρχή
Έντυπο 8 - Παράδειγμα Εμβαδομέτρησης
Έντυπο 10 - Παραχώρηση Ρυμοτομίας
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (2)-ΕΝΤΥΠΟ 2 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΓΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΡΟΜΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (3)-ΕΝΤΥΠΟ 3Α - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (4)-ΕΝΤΥΠΟ 3Β - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (5)-ΕΝΤΥΠΟ 3Γ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (6)-ΕΝΤΥΠΟ 3Δ1 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (7)-ΕΝΤΥΠΟ 3Δ2 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (8)-ΕΝΤΥΠΟ 3Δ3 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (9)-ΕΝΤΥΠΟ 4 - ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (ΚΔΠ 859-2003) (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (9α)-ΕΝΤΥΠΟ 4Α - ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ (ΤΕΤΡΑΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) (09.05.2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (10)-ΕΝΤΥΠΟ 5 - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (Έκδοση 04.2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (11)-ΕΝΤΥΠΟ 6 - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Έκδοση 02.05.2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (12)-ΕΝΤΥΠΟ 6.1 - ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ (Έκδοση 11.05.2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (13)-ΕΝΤΥΠΟ 7 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟ 05.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (15)-ΕΝΤΥΠΟ 8 - ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) (Έκδοση 09.02.2011).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (16)-ΕΝΤΥΠΟ 9 - ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (ΤΕΛΙΚΟ 11.05.2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (17)-ΕΝΤΥΠΟ 10 - ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ (Έκδοση 8.2012).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (18)-ΕΝΤΥΠΟ 11 - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 20KW) (ΚΔΠ 281.2013).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (19)-ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΕΑ - ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1) (31-8-2018).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα