Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.1.3 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί)
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών > Νομοθεσία για Αδειοδότηση ΟικοδομώνΟΙ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο *)


ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Κ.Δ.Π. 61/2014 Οι Περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί

Κ.Δ.Π. 429/2006 Οι Περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί 2006


ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κ.Δ.Π. 144/2013 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

Κ.Δ.Π. 479/2011 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011


ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κ.Δ.Π. 111/2006 Οι Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 2006


Τροποποιήσεις του περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμού, από το 1954 μέχρι σήμερα


Σημείωση:
* (ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο): Για επίσημη χρήση συνίσταται όπως χρησιμοποιούνται οι εκάστοτε τροποποιητικοί Νόμοι όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-[Κ.Δ.Π. 111-2006] Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Μηχανολογικές και Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις) Κανονισμοί 2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-[Κ.Δ.Π. 429-2006] Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων) Κανονισμοί 2006.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1.1)-[Κ.Δ.Π. 61-2014] Οι περί Οδών και Οικοδομών (Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (31)-[Κ.Δ.Π. 479-2011] Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 [ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (32)-[Κ.Δ.Π. 144-2013] Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013 [ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (3.1)-Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) έως 2017 (updated 19-2-2021).pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα