Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1.1.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ - Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί (Τροποποιητικοί Κανονισμοί)
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες) > Τομέας Οδών και Οικοδομών > Νομοθεσία για Αδειοδότηση Οικοδομών > Ο Περί Οδών και Οικοδομών ΚανονισμοίΟΙ ΠΕΡΙ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
(Τροποποιητικοί Κανονισμοί)

605-1954 The Streets and Buildings (Amendment) Regulations, 1954

26-1955 The Streets and Buildings (Amendment) Regulations, 1955

386-1955 The Streets and Buildings (Amendment Νο. 2) Regulations, 1955

720-1956 The Streets and Buildings (Amendment) Regulations, 1956

105-1957 The Streets and Buildings (Amendment) Regulations, 1957

126-1963 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 1963

74-1965 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1965

403-1967 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1967

567-1969 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1969

831-1970 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1970

Κ.Δ.Π. 1/1972 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1972

Κ.Δ.Π. 17/1976 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1976

Κ.Δ.Π. 207/1978 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1978

Κ.Δ.Π. 295/1979 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1979

Κ.Δ.Π. 188/1980 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1980

Κ.Δ.Π. 332/80 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί Αρ. 2) Κανονισμοί του 1980

Κ.Δ.Π. 292/1982 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1982

Κ.Δ.Π. 73/1985 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1985

Κ.Δ.Π. 22/1987 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1987

Κ.Δ.Π. 114/1987 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1987

Κ.Δ.Π. 277/1992 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992
οι περί Αποχετεύσεων Παραλιμνίου Κανονισμοί του 1992

Κ.Δ.Π. 313/1992 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1992

Κ.Δ.Π. 54/1994 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1994

Κ.Δ.Π. 85/1994 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 1994

Κ.Δ.Π. 86/1999 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999

Κ.Δ.Π. 67/2000 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Κ.Δ.Π. 148/2000 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000

Κ.Δ.Π. 401/2003 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003

Κ.Δ.Π. 587/2003 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003

Κ.Δ.Π. 479/2011 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011

Κ.Δ.Π. 144/2013 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΜΕΑ) & ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κ.Δ.Π. 248/2017 Οι περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017
61ΗΑ-Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση
61ΙΑ-Πυροπροστασία

Διευκρινίσεις Συμβ. Επιτροπής Προσβασιμότητας, σχετικά με πρόνοιες του Παραρτήματος ΙΙΙ, του Κανονισμού 61ΗΑ (Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση):

Διευκρίνιση με αριθμό 1 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - Επισκέψιμα τμήματα οικοδομών από άτομα με αναπηρία

Διευκρίνιση με αριθμό 2 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - Ερμηνεία των παραγράφων 4.1 και 4.5 του Κεφαλαίου 4 (Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 61ΗΑ, ειδικά σε ότι αφορά τους απαιτούμενους χώρους στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Διευκρίνιση με αριθμό 3 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - Ερμηνεία των παραγράφων 4.9, 4.10 και 4.21 του Κεφαλαίου 4 (Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες) του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 61ΗΑ, σε σχέση με το πλάτος του κλιμακοστασίου και τις απαιτήσεις για τους χώρους υγιεινής.

Βλέπε επίσης:
Διάταγμα Κ.Δ.Π. 262/2018 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα του 2018 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ (5) για την προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση

Διάταγμα Κ.Δ.Π. 404/2019 - Το περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποίηση Παραρτήματος III) Διάταγμα Αρ.1 του 2019 (Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό 61ΗΑ)

Παρουσιάσεις σεμιναρίων, σχετικά με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις ασφαλούς [πρόσβασης και χρήσης από ΑμεΑ και ΑμεΜΚ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2018)


ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κ.Δ.Π. 144/2013 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013


ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ

Κ.Δ.Π. 479/2011 Οι περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011

Βλέπε επίσης:
Ευρωκώδικες και Εθνικά ΠροσαρτήματαΚατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-[605-1954] The Streets and Buildings (Amendment) Regulations of 1954 .pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1)-ΚΔΠ 479-2011 [Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Ευρωκώδικες)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1.2)-ΚΔΠ 479-2011 [Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Ευρωκώδικες)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (2)-[26-1955] The Streets and Buildings (Amendment) Regulations of 1955.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (2)-ΚΔΠ 144-2013 [Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (61Θ-Επιβλέποντες Μηχανικοί)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (2.1)-ΚΔΠ 144-2013 [Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (61Θ-Επιβλέποντες Μηχανικοί)(Τροποποιητικοί) Κανονισμοί 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (3)-[386-1955] The St. and Bldg (Amendment No.2) Regulations of 1955.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (4)-[720-1956]The Streets and Buildings (Amendment) Regulations of 1956.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (5)-[105-1957] The Streets and Buildings (Amendment) Regulations οφ 1957.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (6)-[126-1963] Οι περί Ο. και Οικ. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1963.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (8)-[74-1965] Οι περί Ο. και Οικ. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1965.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (9)-[403-1967] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1967.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (10)-[567-1969] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1969.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (11)-[831-1970] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1970.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (12)-[Κ.Δ.Π. 1-1972] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1971.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (13)-[Κ.Δ.Π. 17-1976] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1976.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (14)-[Κ.Δ.Π. 207-1978] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1978.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (15)-[Κ.Δ.Π. 295-1979] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1979.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (16)-[Κ.Δ.Π. 188-1980] Δικαιώματα.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (17)-[Κ.Δ.Π. 332-1980] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Καν. του 1980.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (18)-[Κ.Δ.Π. 292-1982] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1982.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (19)-[Κ.Δ.Π. 73-1985] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1985.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (20)-[Κ.Δ.Π. 22-1987] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1987.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (21)-[Κ.Δ.Π. 114-1987] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 1987.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (22)-[Κ.Δ.Π. 277-1992] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1992.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (23)-[Κ.Δ.Π. 313-1992] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Κανονισμοί του 1992.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (24)-[Κ.Δ.Π. 54-1994] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1994.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (25)-[Κ.Δ.Π. 85-1994] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) (Αρ.2) Καν. του 1994.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (26)-[Κ.Δ.Π. 86-1999] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (27)-[Κ.Δ.Π. 67-2000] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (28)-[Κ.Δ.Π. 148-2000] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2000.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (29)-[Κ.Δ.Π. 401-2003] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2003.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (30)-[Κ.Δ.Π. 587-2003] Δικαιώματα_Τροποποιητικοί.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (31)-[Κ.Δ.Π. 479-2011] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (32)-[Κ.Δ.Π. 144-2013] Οι Π.Ρ.Ο.Κ.Ο. (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2013.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (33)-ΚΔΠ 248-2017 [61ΗΑ-Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση] + [61ΙΑ-Πυροπροστασία].pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1.1)-ΚΔΠ 248-2017 [61ΗΑ-Προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση] + [61ΙΑ-Πυροπροστασία]-(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat (1.3)-ΚΔΠ 248-2017 [61ΙΑ-Πυροπροστασία]-(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση με αρ. 1 σχετικά με Παράρτημα ΙΙΙ Καν. 61ΗΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση Αρ.2 σχετικά με Παράρτημα ΙΙΙ Καν. 61ΗΑ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat Διευκρίνιση Αρ.3 σχετικά με Παράρτημα ΙΙΙ Καν. 61ΗΑ.pdfΠίσω στην προηγούμενη σελίδα