Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΝ) οργανώνει δύο ετήσια συνέδρια στη χώρα μέλος που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, όλα τα Εθνικά Σημεία Επαφής, διοργανώνουν τα δικά τους συνέδρια και εκδηλώσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των θεματικών της μετανάστευσης και του ασύλου. Παράλληλα, άλλοι φορείς, μη κυβερνητικοί οργανισμοί και εκπαιδευτικά ιδρύματα συμμετέχουν και οργανώνουν συνέδρια και εκδηλώσεις, στις θεματικές ενδιαφέροντος.

Εδώ μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικείμενης προγραμματισμένης εκδήλωσης, που αφορά τους τομείς αναφοράς, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και των Εθνικών Σημείων Επαφής των κρατών μελών, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε.