Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης


Γλωσσάριο ΕΜΝ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση
Μέσα από την χρήση και κοινή κατανόηση των όρων και ορισμών που εντοπίζονται στο άσυλο και τη μετανάστευση, το Γλωσσάρι του ΕΜΝ για το Άσυλο και τη Μετανάστευση, αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο βελτίωσης της συγκρισιμότητας μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ. Το γλωσσάριο περιέχει περίπου 500 όρους και έννοιες που χρησιμοποιούνται στην Ε.Ε σε διάφορα πεδία και έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες από 20 γλώσσες της Ε.Ε.


DESTINATION EUROPE
Negotiate migration policy and see the impacts of your decisions
Το εκπαιδευτικό εργαλείο “Destination Europe”, δημιουργήθηκε μέσα από τη στενή συνεργασία εκπροσώπων των Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ) του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης. Μέσα από υποθετικά σενάρια που υποβοηθούν την ανάπτυξη και χρήση του ρητορικού λόγου, ο στόχος του εργαλείου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών στις θεματικές της μετανάστευσης, στην καταπολέμηση των διακρίσεων/ρατσισμού και στη σημασία της ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία.
Με βάση το παιχνίδι ρόλων, είναι ένα διαδραστικό εργαλείο μάθησης και κατάρτισης που εμπλέκει τους μαθητές σε μια γόνιμη συζήτηση και κατανόηση μερικών από τα πιο επίκαιρα ζητήματα στην Ευρώπη του σήμερα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα της μετανάστευσης και της ένταξης είναι ειδικού χαρακτήρα για κάθε χώρα με βάση τη γεωγραφία, την οικονομία, την ιστορία και την πολιτική της, το εργαλείο έχει δημιουργηθεί σε δύο περιφερειακές εκδόσεις, στην έκδοση της Βόρειας, δυτικής και νότιας ΕΕ και στην Κεντρική και Ανατολική ΕΕ. Το εργαλείο παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη από τον νόμιμο ιδιοκτήτη του το EMN ΕΣΕ Λουξεμβούργου και είναι διαθέσιμο για λήψη στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο καθώς και τις εκδόσεις με δυνατότητα λήψης εδώ. Προς το παρόν το εργαλείο είναι διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά. Σύντομα θα είναι επίσης διαθέσιμο σε άλλες γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών.

Study on best practices in irregular migration awareness campaigns
Final report
Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) ανέθεσε στον Seefar, μαζί με τον εταίρο της κοινοπραξίας Ecorys, την εκπόνηση αυτής της μελέτης για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κενών στον τομέα της πληροφόρησης και εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η μελέτη παρουσιάζει καλές πρακτικές από 20 υπάρχουσες εκστρατείες και επιδιώκει να αναδείξει τρόπους βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας μελλοντικών εκστρατειών. Αυτή η τελική έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δύο φάσεων αυτής της μελέτης. Πρώτον, η έκθεση παρουσιάζει βασικά ευρήματα σχετικά με την έρευνα και το σχεδιασμό, τις μεθόδους παράδοσης και εργασίας, και τις μεθόδους παρακολούθησης και αξιολόγησης. Δεύτερον, τα βασικά ευρήματα συνοδεύονται από εισηγήσεις. Τέλος, οι εισηγήσεις συμπληρώνονται με μια «σειρά εργαλείων» που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση και επίλυση ζητημάτων που έχουν διαφανεί. Για περισσότερες λεπτομέρειες και λήψη της μελέτης, πατήστε εδώ.

1EMN Leaflet
1European Labour Authority (ELA)- Overview of national measures regarding employment and social security of displaced persons coming from Ukraine- Country Fiche- Cyprus June 2022