Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (ΕΥΥΑ)


Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Στήριξης για το Άσυλο και η Κύπρος υπέγραψαν επέκταση του Σχεδίου Ειδικής Υποστήριξης, το οποίο υπεγράφη αρχικά στο Λουξεμβούργο στις 5 Ιουνίου 2014 από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του EASO και του Υπουργού Εσωτερικών της Κύπρου.

Το Σχέδιο Στήριξης περιελάμβανε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, όπως η κατάρτιση του προσωπικού, ο εντοπισμός ευάλωτων ομάδων, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις διαδικασίες υπολογισμού της ηλικίας, η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και η συλλογή και ανάλυση στατιστικών δεδομένων.

Την 1η Ιουλίου 2015 υπεγράφη η πρώτη επέκταση του Σχεδίου (μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016), σύμφωνα με την οποία, συνεχίζονταν οι αρχικές δραστηριότητες, ενώ προστέθηκαν και άλλες θεματικές, όπως, ενίσχυση υφιστάμενων διαδικασιών σε θέματα κηδεμονίας ασυνόδευτων ανηλίκων, εντοπισμού ευάλωτων ομάδων και εκπαιδεύσεις σε θέματα που άπτονται των διαδικασιών ασύλου και υποδοχής.

Κατόπιν της υπογραφής και της δεύτερης επέκτασης του Σχεδίου Ειδικής Υποστήριξης, η παροχή τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης της Κύπρου από το EASO στους προαναφερόμενους τομείς προτεραιότητας, θα συνεχιστεί μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2017.Σχετικά Αρχεία:

20160408 EASO SSP to CY - Amendment No 2 .pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 470Kb)
EASO SPECIAL SUPPORT PLAN TO CYPRUS_July_2015.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 508,48Kb)
EASO-CY-OP_0.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 415,23Kb)
JPG Study Visit Social Welfare Service Ter Apel Centre The Netherlands.JPG
Το αρχείο JPG (Μέγεθος: 337,96Kb)

No documents founde-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal