Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπηρεσία Ασύλου

Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Έργων


Δράσεις οι οποίες έχουν υλοποιηθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Περιόδου (ΠΠ) 2008-2013:

- Προγράμματα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας για δικαιούχους διεθνούς προστασίας
- Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για δικαιούχους διεθνούς προστασίας
- Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κυπριακού κοινού για θέματα που αφορούν τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
- Παροχή ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης σε αιτητές και δικαιούχους διεθνούς προστασίας

Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων
Υπουργείο Εσωτερικών: http://www.moi.gov.cy/efu


No documents found


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

e-procurement

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη

Open Data Portal