Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

08/07/2024

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

04/06/2024

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από εξαιρετικά ψηλές θερμοκρασίες

01/03/2024

Παγκόσμια Ημέρα Πολιτικής Άμυνας

16/02/2024

Άσκηση Τμημάτων Έρευνας και Διάσωσης και Εναέριας Παρατήρησης (Drones) «ΟΛΥΜΠΟΣ 2024»