Πολιτική Άμυνα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΕ.Δ.Π.Α.)
Σωτήρας 31
5286, Παραλίμνι
(Προβολή Χάρτη)

E-mail: amo@cd.moi.gov.cy

23815151
23730232
ΣΤΑΘΜΟΣ/ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.Ε.)
Σωτήρας 31
5286, Παραλίμνι
(Προβολή Χάρτη)
23815135
23730241
ΣΠΑ
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Σωτήρας 31
5286, Παραλίμνι
(Προβολή Χάρτη)
23815129
23730236
ΥΠΑ
ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
Δημαρχείο Αγ. Νάπας
Αγ. Μαύρης 25
5330, Αγ. Νάπα
23816300
23722607
ΥΠΑ
ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 84
5380, Δερύνεια
23740082
23730257
23743379
ΥΠΑ
ΣΩΤΗΡΑΣ
Κοιν. Συμβούλιο Σωτήρας
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 22
5390, Σωτήρα
23821568
23825450
ΥΠΑ
ΦΡΕΝΑΡΟΥ
Κοινοτικό Μέγαρο
Λεωφ. Φώτη Πίττα 61,
5350, Φρέναρος
23821389
23828389
ΥΠΑ
ΑΧΕΡΙΤΟΥ
Κοινοτικό Συμβούλιο
Εμπορικό Κέντρο Β΄ -Κατ. Β1
5522, Αχερίτου
23962346
23962840
ΣΠΑ
ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
Μιχάλη Βραχίμη 16
7520, Ξυλοφάγου
24726830
24725932
24725534
ΥΠΑ
ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ
Κοινοτικό Συμβούλιο Λιοπετρίου
Γρίβα Διγενή 1
5320, Λιοπέτρι
23942180
23942600
ΥΠΑ
ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ
Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 3
7530 Ορμήδεια
24721710
24721271
24722360
ΥΠΑ
ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ
Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοτύμπου
Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 77
7510 Ξυλοτύμπου
24723170
24724470
ΥΠΑ
ΑΧΝΑΣ
Κοινοτικό Συμβούλιο Άχνας
Γρίβα Διγενή
Εμπορικό κέντρο
φάση Δ κατ. 1
5523, Δάσος Άχνας
24721666
24722478
ΥΠΑ
ΑΥΓΟΡΟΥ
Κοινοτικό Συμβούλιο Αυγόρου
Λεωφ. Καρύων 77
5510, Αυγόρου
23922680
23922580
ΑΠΟΘΗΚΗ
Βιομηχανική Περιοχή Δερύνειας
23821345
23821344

Share