Πολιτική Άμυνα

      Διοικήτρια Πολιτικής Άμυνας, από 2/4/2021, είναι η Μαρία Παπά. Σπούδασε λογιστική στο Sandwell College of Further and Higher Education / Emile Woolf College of Accountancy και είναι εγκεκριμένος λογιστής, μέλος του Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Το 2003 πήρε μεταπτυχιακό δίπλωμα στη δημόσια διοίκηση, από το CIIM, ενώ από το 2007 είναι Εγκεκριμένος Εσωτερικός Ελεγκτής (Certified Internal Auditor). Εργαζόταν από το 1991 στο Γενικό Λογιστήριο.
Share