Πολιτική Άμυνα


Το Τμήμα Μέριμνας μεριμνά για την εξασφάλιση τροφής, στέγης, ένδυσης, υπόδησης και υγειονομικής περίθαλψης προς τους πολίτες που έχουν πληγεί από φυσικές ή ανθρωπογενείς συμφορές ή σε άτομα τα οποία χρήζουν προστασίας.
Share