Πολιτική ΆμυναSESAME Project – Exercise Zygi December 2023
Πολιτική Άμυνα στην Άσκηση Pathocert - 21/9/2023Άσκηση Pathocert - 21/9/2023
Εκκένωση - Πυρκαγίες Σεισμός
Χάρτες Επικυνδυνότητας Πλημμύρας Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων
Sigma TV - Μεσημέρι και κάτι ALPHA Καλημέρα 25/11/20
Πυρκαγίες - Πλημμύρες Κίνδυνος Πλημμύρας, Πλημμυριακοί Χάρτες και Μέτρα Αυτοπροστασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση Διάσωση - Εθελοντισμός
Αμύνεσθαι Περί Πατρής 19/3/2017 Πακγύπρια Άσκηση Εγκέλαδος  2017

Share