Πολιτική Άμυνα


Το Assessment Mission Course είναι ένα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Διεξάχθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο, το 2006, με συνεργασία της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, του γερμανικού οργανισμού THW (German Federal Agency for Technical Relief) και του Τάγματος Ιωαννιτών της Γερμανίας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Από τον Ιούνιο του 2020 και τον δέκατο όγδοο κύκλο του, θα διεξάγεται με τη συνεργασία της THW, της Πολιτικής Προστασίας της Αυστρίας και του αυστριακού Ερυθρού Σταυρού. Εκπαιδεύονται 80 περίπου άτομα το χρόνο, 20 σε κάθε εκπαιδευτική περίοδο της μιας εβδομάδας.
Πρόκειται για εκπαίδευση στην αξιολόγηση αναγκών μετά από μια καταστροφή και τη συγγραφή έκθεσης προς το κέντρο ERCC (Emergency Response and Coordination Centre) των Βρυξελλών. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης, οι ασκούμενοι επισκέπτονται τους χώρους της καταστροφής και παίρνουν στοιχεία από τις αρχές του κράτους που υπέστηκε την καταστροφή. Η ιδιαιτερότητα της Κύπρου έγκειται στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούνται ηθοποιοί. Το ρόλο των αρχών του κράτους παίζουν εκείνοι οι τεχνοκράτες οι οποίοι θα πάρουν μέρος στη διαδικασία σε περίπτωση πραγματικής καταστροφής. Το σενάριο προνοεί για καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κύπρο και τσουνάμι που επακολούθησε.

Share