Πολιτική Άμυνα


Η δημιουργία καταφυγίων/χώρων προστασίας αποτελεί βασικό μέτρο προστασίας άμαχων πολιτών για μικρή χρονική περίοδο σε περίπτωση εχθροπραξιών. Το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων ξεκίνησε το 1999. Ενώπιον του κράτους υπήρξαν τότε δύο βασικές επιλογές: Η πρώτη αφορούσε στη δημιουργία υπόγειων καταφυγίων σε μεγάλους ανοικτούς χώρους, οι οποίοι θα απαλλοτριώνονταν για τον σκοπό αυτό. Η δεύτερη αφορούσε στη δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους υπόγειους χώρους. Μετά από μελέτη των δύο επιλογών, αποκλείστηκε η πρώτη, λόγω του τεράστιου οικονομικού κόστους. Έτσι η ΚΔ κατέληξε στη δεύτερη επιλογή, η οποία παρείχε τη δυνατότητα άμεσης εφαρμογής, με μαζικό μάλιστα τρόπο. Η Πολιτική Άμυνα συγχαίρει τους χιλιάδες συμπολίτες μας, ιδιοκτήτες υπογείων, οι οποίοι συγκατατέθηκαν στο να μετατραπούν οι ιδιόκτητοι χώροι τους σε δημόσιους χώρους καταφυγίων. Χωρίς την συγκατάθεσή τους, το έργο της δημιουργίας καταφυγίων θα ήταν πολύ πιο δύσκολο.
Share