Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων - Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας 2021-2027No documents found

Τίτλος Έργου Κωδικός Έργου Τελικός Δικαιούχος Φάση υλοποίησης έργου Προϋπολογισμός έργου (€) Κοινοτική Συνεισφορά (Κ.Σ.) - Εθνική Συνεισφορά (Ε.Σ.) Ημ. έναρξης έργου Ημ. ολοκλήρωσης έργουΠροσβασιμότητα Όροι Χρήσης