- 23-05-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 23-05-2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ - ΚΤΙΡΙΟ- 3-480 , 3-481 (1)
- 23-05-2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ - ΚΤΙΡΙΟ- 3-480 , 3-481
- 23-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΑΡΝΑΚΑ,ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,3-1312
- 28-05-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΣΩΤΗΡΟΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 28-05-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-17600
- 28-05-2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ -ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ - 0-6454 - 0-6455
- 28.05.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 28-05-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-05-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΤΡΟΥΛΛΟΙ- ΧΩΡΑΦΙ
- 29-05-2024 -ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΙΕΝΟΥ - ΚΤΗΡΙΟ - 0-35295
- 30-05-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΠΥΛΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-6649
- 30-05-2024 -ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - KATOIKIA - 1-275
- 04-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 04-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΘΙΕΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-24-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΟΡΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-06-24-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΚΙΤΙ- ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-24-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ- ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΙΤΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΟΦΤΑΔΕΣ, ΚΙΤΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΚΑΛΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 05-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΔΟΥ-ΚΗΠΟΣ 0-4252
- 05-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-9068
- 05-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05.06.2024 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΡΟΥΛΛΟΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΕΥΚΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΟΡΜΙΔΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΟΡΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΑΠ ΛΟΥΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΚΙΤΙ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 06-06-2024 -ΛΑΡΝΑΚΑ - ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ-3-286
- 06-06-2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 0-6262
- 07-06-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 8-469
- 10-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-06-2024, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΚΑΤΩ ΔΡΥΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-16297
- 10-06-2024, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-12924
- 10-06-2024, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΟΙΚΟΚΟΙΤΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 2-62
- 10-06-2024, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑ, 2 ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-21962,0-21977
- 11-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΑΠ ΛΟΥΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΑΠ ΛΟΥΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 11-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ. ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΑΠ ΛΟΥΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ (2)
- 11-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΔΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΡΩΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 11-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΦΙΑ
- 11-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΚΑΤΟΚΙΕΣ
- 12-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΛΑΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ - ΧΩΡΑΦΙ -0-12350
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΙΒΑΔΙΩΝ- ΧΩΡΑΦΙ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΜΑΡΩΝΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΑΛΕΘΡΙΚΟ - ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ- Δ ΛΙΒΑΔΙΩΝ- ΧΩΡΑΦΙ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΧΟΙΡΟΚΙΤΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΟΡΜΙΔΕΙΑ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ- ΧΩΡΑΦΙ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 13-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ(1)
- 13-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΣΚΑΛΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 13-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΦΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ(2)
- 13-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 14-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ(1)
- 14-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΖΥΓΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 14.06.2024 ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
- 14-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΝΑΦΩΤΙΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-06-2024 -ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -ΚΤΗΡΙΟ - 8-211
- 17-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 17-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΛΑΜΙΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 18-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ--ΧΩΡΑΦΙΑ
- 18-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 18-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΟΡΜΙΔΕΙΑ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-06-2024, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΙΕΝΟΥ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-27762
- 21-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-7226
- 21-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-10641
- 21-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΑΡΝΑΚΑ- ΚΟΚΚΙΝΕΣ -ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 25_06_2024_ΛΑΡΝΑΚΑ_ΠΥΡΓΑ_ΧΩΡΑΦΙ__0_10662
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΕΡΒΟΛΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 25-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΚΚΙΝΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΓΛΙΣΙΔΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΑΓΙΟΙ ΒΑΒΑΤΣΙΝΙΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 26-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΙΒΑΔΙΩΝ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΑΘΙΕΝΟΥ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΔΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-4475,0-6347,0-4275
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΚΟΡΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9752
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΟΡΜΙΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-1094
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΟΣΦΙΛΩΤΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-5229
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΒΟΡΟΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7829
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ - ΞΥΛΟΤΥΜΒΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-4378
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΕΝΕΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-3499
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΙΒΑΔΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6352
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΛΙΒΑΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10045
- 27-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΛΕΥΚΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-40673
- 27-06-2024- ΛΑΡΝΑΚΑ - ΟΡΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-10957
- 27-06-2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΚΑΤΩ ΛΕΥΚΑΡΑ - XΩΡΑΦΙ - ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΑ - 0-9711
- 27-06-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΑΘΙΕΝΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 28-06-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ- ΜΑΡΩΝΙ- ΨΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ - ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28.06.2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - 6 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 01-07-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΠΥΛΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-8003
- 02.07.2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΑΘΙΕΝΟΥ - 8 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 02-07-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 33-293
- 05-07-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-6746
- 05.07.2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΟΡΜΙΔΕΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΑ
- 05-07-2024, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, 0-7111,0-7129
- 08.07.2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 09-07-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ-2 ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-7661, 0-7662
- 11.07.2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΜΑΖΩΤΟΣ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 12.07.2024 - ΛΑΡΝΑΚΑ - ΤΡΟΥΛΛΟΙ - ΧΩΡΑΦΙ
- 24-07-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΜΑΖΩΤΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-7345
- 24-07-2024-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-8930
- 26-07-24-ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΑΡΝΑΚΟΣ- ΣΩΤΗΡΟΣ- ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 26-07-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ- ΑΓ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-07-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΧΡΥΣΟΠΟΛΙΤΙΣΣΑ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 08-08-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- ΟΡΜΙΔΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 02-09-24- ΛΑΡΝΑΚΑ- Δ ΛΑΡΝΑΚΑΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΑρχείο Πλειστηριασμών ΛάρνακαςBack To Top