- 28-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-3922
- 28-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΤΥΜΒΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-11-2023, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-3566
- 30-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0.8687
- 30-11-2023-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ - 0.8297
- 04-12-2023, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΤΣΑΔΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-10810
- 4.12.2023, ΠΑΦΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-46694, 0-46700, 0-46646, 0-46672, 0-4479
- 4.12.2023, ΠΑΦΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-35563
- 07-12-2023-ΠΑΦΟΣ-ΜΗΛΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΛΕΜΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΕΜΠΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΛΕΜΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 07.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΕΜΠΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 08-12-2023 -ΠΑΦΟΣ-ΛΕΜΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ -0-3396,0-3798
- 08-12-2023 -ΠΑΦΟΣ-ΛΕΜΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ -0-4697
- 11-12-2023-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-8756
- 12.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΚΟΙΛΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ&ΧΩΡΑΦΙ
- 12-12-2023-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-12-2023-ΠΑΦΟΣ-ΠΑΝΩ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- EK 970 ΗΛΕΚΤ. ΠΛΕΙΣΤ 14-12-2023 ΜΕΣΟΓΗ ΠΑΦΟΣ ΧΩΡΑΦΙ 0-6209
- 14-12-2023-ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ -0-29805
- 14-12-2023-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-2678
- 14-12-2023-ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ -0-29805
- 15-12-2023-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-10112
- 18-12-2023 -ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-9221
- 19.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 19.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙ (2)
- 19-12-2023- ΠΑΦΟΣ - ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ- 0-10082
- 19-12-2023,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΠΑΦΟΣ,ΑΡΜΟΥ,ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΙΡΙΟ, 0-7501
- 20.12.2023 - ΓΡΑΦΕΙΟ - ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ- 7U6IJE904G
- 20-12-2023 ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΧΛΩΡΑΚΑ ΠΑΦΟΣ 0-7723 0-7724_
- 20-12-2023-ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-0-33314, 0-33320
- 22-12-2023, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΠΑΦΟΣ, ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-2804
- 22-12-2023, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΠΑΦΟΣ,ΣΑΛΑΜΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-10721
- 22-12-2023-ΠΑΦΟΣ - ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-3033
- 27.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΜΑΚΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 27.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΜΕΣΟΓΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28.12.2023 ΠΑΦΟΣ-ΤΙΜΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 29-12-23 ΠΑΦΟΣ- ΜΗΛΙΑ - ΦΥΤΗ- ΧΩΡΑΦ- ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 05-01-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ + ΠΕΝΤΑΛΙΑ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-7182, 0-7971, 0-7972
- 05-01-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ - 5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 0-40964
- 08.01.2024- ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ- ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 08-01-2024-ΠΑΦΟΣ - ΠΕΓΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-54680
- 10-01-2024, ΠΑΦΟΣ, ΧΛΩΡΑΚΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-7456
- 11-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-50205
- 12-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-10632
- 12-01-2024-ΠΑΦΟΣ - ΛΕΤΥΜΒΟΥ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-7260, 0-9586
- 12-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-11273
- 17-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΚΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24.01.2024-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0_8561
- 25-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-9344
- 25-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΕ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 0-12406, 0-12407
- 26-01-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 30-01-20234-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-52948
- 20-02-2024-ΠΑΦΟΣ-ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ-ΛΟΥΚΡΟΥΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑΑρχείο Πλειστηριασμών Πάφου
Back To Top