- 23-05-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΚΟΥΚΛΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6616
- 23-05-2024-ΠΑΦΟΣ - ΠΟΛΕΜΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6643 (1)
- 23-05-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-10841 (1)
- 23-05-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-10841
- 23-05-2024-ΠΑΦΟΣ - ΠΟΛΕΜΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6643
- 23-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΩΜΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-5439
- 23-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΥΚΛΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 23.05.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΔΡΟΥΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 23.05.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΔΡΟΥΣΙΑ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΤΟΠΟΣ, ΠΟΛΕΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΛΕΜΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4716
- 27 05 24 ΠΑΦΟΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 0 29684
- 27.05.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΠΕΓΕΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 27.05.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΚΑΘΙΚΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 27.05.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΛΑΣΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 27-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ-ΜΑΚΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 27-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΦΙΛΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 27-05-2024- ΠΑΦΟΣ -ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΣ- ΚΤΗΡΙΟ - 0 -21655
- 28_05_2024_ΠΑΦΟΣ_ΑΓΙΟΣ_ΠΑΥΛΟΣ_ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ_0_43782
- 28.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΜΕΛΑΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-05-24- ΠΑΦΟΣ- Δ. ΠΑΦΟΥ- ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 28-05-24- ΠΑΦΟΣ- ΛΥΣΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 28.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 28.05.2024 ΠΑΦΟΣ-ΜΕΛΑΔΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ (2)
- 29-05-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΣΑΔΑ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-13027
- 29-05-2024 - ΠΑΦΟΣ -ΤΙΜΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ - 0-8690, 0-8691
- 30-05-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-9699, 0-9708
- 03-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΕΔΑΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 03-06-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-3143
- 03-06-2024 -ΠΑΦΟΣ - ΛΥΣΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-10127
- 04-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 04-06-24- ΠΑΦΟΣ- Δ ΠΑΦΟΥ- ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΚΟΥΚΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-06-24-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΙΛΗ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-06-24-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-24-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-24-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΟΥ - ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 04.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΛΟΥΚΡΟΥΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΘΡΙΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ-ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΑΜΑΡΓΕΤΗ-ΧΩΡΑΦΙ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 05.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 05-06-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-4094
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΜΗΛΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-2410
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΜΑΝΔΡΙΑ ΠΑΦΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-4270
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΥΚΛΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΛΥΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ-ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 06-06-24- ΠΑΦΟΣ- ΛΕΤΥΜΒΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 06-06-2024 -ΠΑΦΟΣ - ΙΝΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-13193
- 06-06-2024 - ΠΑΦΟΣ - ΚΥΝΟΥΣΑ - 3 ΗΜΙΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 0-1792
- 06-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΙΑ-ΤΟΠΟΣ 0-6486
- 10-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-0-27290
- 10-06-2024 -ΠΑΦΟΣ - ΤΑΛΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-9937
- 11-06-24- ΠΑΦΟΣ- ΠΕΝΤΑΛΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΙΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 11-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΘΕΛΕΤΡΑ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΕΜΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΕΜΠΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΡΑΙΤΩΡΙ-ΚΕΔΑΡΕΣ-ΦΙΛΟΥΣΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 12-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΟΥΚΛΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-8449
- 13-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 13-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΓΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 13-06-24- ΠΑΦΟΣ- ΛΥΣΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ- ΤΟΠΟΣ
- 13.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 13.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ-ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 13-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΕΜΠΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΟΜΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 14-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΑΤΟΣ-ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΑ-ΚΤΙΡΙΑ
- 14.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΑΚΟΥΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΑΡΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ, ΕΡΕΙΠ.ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΧΟΛΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΓΙΟΛΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024, ΠΑΦΟΣ, ΚΑΘΙΚΑΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-11097
- 18-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 18-06-24- ΠΑΦΟΣ - ΙΝΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 19-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 20-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΧΛΩΡΑΚΑ-ΗΜΙΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΟ ΠΕΤΡΟΚΤΙΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 21-06-2024 - ΚΑΤΟΙΚΙΑ -ΠΑΝΩ ΠΑΝΑΓΙΑ - ΠΑΦΟΣ
- 25-06-2024 - ΠΑΦΟΣ-ΜΗΛΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-2477
- 25-06-2024 - ΠΑΦΟΣ-ΘΕΛΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-5316
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΘΕΛΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-5125
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ -ΝΑΤΑ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-3411
- 25-06-2024- ΠΑΦΟΣ-ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7029
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΛΑΣΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-2134, 0-2133
- 25-06-2024 - ΠΑΦΟΣ- ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ - 3 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-2898, 0-3062, 0-3063
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ-ΧΩΡΑΦΙ- 3-213
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ - ΤΙΜΗ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-8434
- 25-06-2024 -ΠΑΦΟΣ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7733
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-3189
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ - ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-8157
- 25-06-2024 ΠΑΦΟΣ ΜΕΣΟΓΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-5595
- 25.06.2024 ΠΑΦΟΣ-ΔΡΟΥΣΕΙΑ, ΘΕΛΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΡΓΑΚΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΕΛΕΔΙΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΘΕΛΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΡΙΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΝΑΡΙΤΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-7001
- 26-06-2024-ΠΑΦΟΣ- ΚΟΙΛΗ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-15513
- 26-06-2024 -ΠΑΦΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-4476
- 26-06-2024-ΠΑΦΟΣ-ΝΕΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11994
- 26-06-2024- ΠΑΦΟΣ - ΚΥΝΟΥΣΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-1837, 0-1838
- 26-06-2024- ΠΑΦΟΣ - ΕΜΠΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-9100
- 26-06-2024- ΠΑΦΟΣ -ΛΥΣΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-8766
- 26-06-2024-ΠΑΦΟΣ- ΑΡΜΙΝΟΥ -KATOIKIA- 0-9489, 0-9042
- 26-06-2024- ΠΑΦΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ - ΧΩΡΑΦΙ-0-8989
- 26-06-2024- ΠΑΦΟΣ - ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7689
- 26-06-24- ΠΑΦΟΣ -ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-06-24- ΠΑΦΟΣ- Δ ΠΕΓΕΙΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-06-24- ΠΑΦΟΣ- ΚΑΘΙΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-06-24- ΠΑΦΟΣ- Δ ΠΑΦΟΥ -ΑΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 26-06-24- ΠΑΦΟΣ- ΚΕΔΑΡΕΣ- ΠΡΑΙΤΩΡΙ- ΚΕΔΑΡΕΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-06-24- ΠΑΦΟΣ- ΣΤΡΟΥΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.07.2024 ΠΑΦΟΣ-ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.07.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΛΕΜΩΝΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 10-07-24-ΠΑΦΟΣ-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ 0-10483, 4-14
- 12-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΜΕΣΟΓΗ-ΧΩΡΑΦΙ 0-6209
- 12.07.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΣΤΡΟΥΜΠΙ - ΚΟΥΚΟΥΦΕΛΟΥΘΚΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ
- 12.07.2024 - ΠΑΦΟΣ - ΣΤΡΟΥΜΠΙ - ΧΩΡΑΦΙ
- 15-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-10961
- 19-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΤΑΛΑ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-11676
- 19-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΙΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-5325, 0-6549
- 19.07.2024 - ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ + ΧΩΡΑΦΙ +ΤΟΠΟΣ _ ΚΟΙΛΙΝΕΙΑ - ΠΑΦΟΣ -YTNH5PZIZP (001-003)
- 22-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΙΑ-ΧΩΡΑΦ 0-6449
- 24-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-11987
- 24.07.2024-ΠΑΦΟΣ-ΣΤΕΝΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 26-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΑΘΙΚΑΣ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-10457, 0-10458
- 30-07-2024-ΠΑΦΟΣ-ΚΕΔΑΡΕΣ-ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-9307
- 01_08_2024_ΠΑΦΟΣ__ΑΓΙΟΣ_ΘΕΟΔΩΡΟΣ_ΓΡΑΦΕΙΑ_0_31208 - 0_31209 - 0_31210 - 0_31211
- 07-08-2024-ΠΑΦΟΣ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-3124
- 30-08-2024-ΠΑΦΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΕ 2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 0-12406, 0-12407Αρχείο Πλειστηριασμών Πάφου
Back To Top