- 27-05-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ- ΚΤΗΡΙΟ + ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-26910 , 0-26911
- 27-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ, 0-34706
- 28.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 28.05.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 28.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 28-05-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΨΑΛΟΣ - ΚΤΗΡΙΟ - 2-230
- 28-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΟΙΛΑΝΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-19791
- 29-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-2594
- 30-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-23390
- 30-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-8424
- 30-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-18780
- 30-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 1-122
- 31-05-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-17787
- 31-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-6498
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΑΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 04.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 4-59733
- 06.06.2024_ ΛΕΜΕΣΟΣ _ ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ_ ΧΩΡΑΦΙ 0_19579
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΠΗΛΕΙΟ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06.06.2024 _ ΛΕΜΕΣΟΣ _ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ_ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0_7233
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 06.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΤΗΡΙΟ-0-19123
- 06.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-71226
- 10.06.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΝΕΙΑ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΝΤΑΚΩΜΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 11.06.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΡΑΧΩΝΙ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 11.06.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΥΨΩΝΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 11-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΟΜΟΔΟΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 12-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΔΥΜΕΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΕΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 12-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΟΦΟΥ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 13.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 13-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 13.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 13-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 13-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΛΑΝΕΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ- ΤΟΠΟΣ
- 13-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΜΟΝΑΓΡΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 13-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14.06.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΦΟΙΝΙ - ΧΩΡΑΦΙ
- 14.06.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΛΕΚΤΟΡΑ - ΠΙΣΣΟΥΡΙ - 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ_ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - 0-17556, 0-17557, 0-17558
- 14-06-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 6-427
- 14-06-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 6-427 (1)
- 17-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 17-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΑΜΑΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 17-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΑΧΩΝΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ (1)
- 17-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11642
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΜΙΑΝΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-1433
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2975
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7403
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-13255
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΟΥΒΑΡΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2881
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10220
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΤΑΓΩΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9511
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΕΣ-4 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-12327
- 19-06-2024-ΜΑΝΔΡΙΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙΑ-0-5128
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-8513+0-8514
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΟΥΒΑΡΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3422
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4049
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-27328
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11671
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-2539-0-2992
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9214
- 20-06-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ- ΧΩΡΑΦΙΑ- 0-6148,0-4768,0-4700
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6244
- 20-06-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6214
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8373
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6344
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8132
- 20.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 20-06-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 4-43970
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΚΑΠΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5302
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-8916
- 21-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΟΡΦΗ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7901
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 1-50240
- 21-06-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΠΕΡΑ ΠΕΔΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6199
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΦΟΙΝΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7252
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΕΡΗΜΗ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7283
- 21-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ -ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-8226
- 21-06-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΡΣΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 4-124
- 21-06-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΝΕΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 3-201
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-8 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6910
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΟΙΛΑΝΙ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-16721,0-16866
- 21-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7341
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-17188
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 7-84, 7-86
- 21-06-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-5659
- 24-06-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 24-06-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΧΩΡΑΦΙΑ, 0-13355,0-20827
- 25-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 25.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 25-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΑΜΙΑΝΤΟΣ
- 25-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝΑΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΡΑΣΤΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 26-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΤΩ ΜΥΛΟΣ- ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΦΟΙΝΙ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΓΡΙΔΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΓΡΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 27-06-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΑΝΔΡΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΓ ΤΥΧΩΝ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 27-06-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ,2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, 0-23993
- 28-06-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-75673
- 01-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΤΡΙΟΡΩΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 01-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ + ΠΑΥΛΟΣ-ΚΤΗΡΙΟ-4-382
- 01-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-11315
- 02-07-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΣΓΑΤΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-11992
- 03-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5-200
- 03.07.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΙΜΝΑΤΗΣ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04.07.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΕΠΤΑΓΩΝΙΑ - 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-07-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-77270
- 08-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-11179
- 08-07-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-16389
- 08-07-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-13473
- 09-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 8-170
- 10.07.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ, ΛΟΦΟΥ, ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 19-07-2024 - ΧΩΡΑΦΙ - ΖΩΟΠΗΓΗ - ΛΕΜΕΣΟΣ-0603390NQL
- 22-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-3586
- 29-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-3630, 0-3966
- 30-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2-43618
- 19.08.2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
- 20.08.2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top