- 4.12.2023, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΣΟΥΝΙ ΖΑΝΑΚΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-6107, 0-6124
- 4.12.2023, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 5-781
- 4.12.2023, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-67585
- 4.12.2023, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-76692, 0-76715
- 4.12.2023, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 3-65004
- 04-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΟΙΛΑΝΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-18617
- 06-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 8-170
- 06-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-11744, 0-11745
- 07.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 07.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 07.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΡΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 07.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-10393
- 11-12-2023--ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ - 6-63603
- 11-12-2023--ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΟΤΑΜΙΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-3373
- 11-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΘΟΛΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ - 6-63605
- 12.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 12.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ&ΠΑΥΛΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 12.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ&ΠΑΥΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 12-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦI
- 14-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ - 2-45028
- 15.12.2023 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 18-12-2023 ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΛΟΔΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔO 0-8803
- 19-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 3-178
- 19-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 0-8736
- 19-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ -ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ-5-58767
- 19-12-2023- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-18519
- 20-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 3-39689
- 20-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-34216
- 20-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-2 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 0-18373
- 21.12.2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 21.12.2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 22-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-3-494
- 28-12-23- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 28-12-2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 29.12.2023-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΤΟΠΟΣ ΜΕ 20 ΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣ
- 02-01-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-30095
- 02-01-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΙΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-24329
- 02-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-14053
- 03-01-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΡΟΣ, ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-12680
- 03-01-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 3-243
- 03-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 3.199
- 04-01-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 3-142
- 04-01-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΧΩΡΑΦΙΑ + ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-906, 0-913, 0-1249
- 04-01-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ - ΕΡΗΜΗ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-3951
- 05-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,3-53721
- 05-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -0.14219
- 08-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΣΙΦΛΙΚΟΥΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΓΚΑΡΑΖ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2-54893
- 08-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦ 0-25720
- 08.01.2024- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ -6 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 08-01-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΟΛΟΣΣΙ, ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-10182
- 08-01-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-13826
- 08-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-30244
- 09-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -7-224
- 09-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-3-320
- 09-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-18622
- 09-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ, 4-131
- 10-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ 0-7344, 0-7489
- 11-01-24 ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΜΙΑΝΤΟΣ- ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ- ΦΑΣΟΥΛΑ- ΚΙΣΣΟΥΣΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 11-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ- 0.77096
- 11-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ,3-51820
- 11-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-12733
- 12-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΙΑΟΜΥΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 12.01.2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 12-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,2-261
- 15-1-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΦΥΛΑΞΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-0-74599
- 15-01-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ, ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ , 0-33622
- 15-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΧΝΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-18020
- 15-01-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,4-171
- 15-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-7785
- 15-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0.18328
- 15-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ& ΠΑΥΛΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 6-286
- 16.01.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16.01.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΝΩΓΥΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16.01.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16.01.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΑΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 17-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3-53638
- 17-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-8988
- 23-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5-200
- 25-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 30-01-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΠΗΛΕΙΟ-ΤΟΠΟΣ, ΑΥΛΗ 0-5632
- 09-02-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΙΑΤΗΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ 0-5582
- 09-02-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-8916
- 13-02-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΛΩΝΑΡΙ-9 XΩΡΑΦΙΑ 0-1108,0-1087,0-1490,0-1482,0-7377,0-1082,0-1099,0-1270,0-1105


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top