- 22-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΜΙΝΑΡΙΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-3630, 0-3966
- 22.04.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΙΣΣΟΥΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0_23669
- 22-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-5-112
- 23.04.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23.04.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΑ
- 23-04-24-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ- ΣΟΥΝΙ- ΖΑΝΑΚΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23-04-24-ΛΕΜΕΣΟΣ- Δ. ΛΕΜΕΣΟΥ- ΖΑΚΑΚΙ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 23-04-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-8618
- 24-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΣΩΜΑΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-8988
- 25-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25.04.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25.04.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25.04.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-24- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ- ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-04-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΠΟΤΑΜΙΤΙΣΣΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 25-04-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΒΑΣΑ ΚΕΛΛΑΚΙΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΣΙΛΙΚΟΥ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-10342
- 25-04-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΥΔΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 3-40962
- 25-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ + ΠΑΥΛΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ -6-286
- 26-04-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ - ΔΩΜΑΤΙΟ- ΤΟΠΟΣ
- 26-04-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΜΙΑΝΤΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 26-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 26-04-2024 ΛΕΜΕΣΟΣ, ΣΩΤΗΡΑ, 0-7977, 0-8069, 0-7398, 0-8055
- 26-04-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-33488
- 29-04-24-ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 29.04.2024 - ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 0_21835
- 29-04-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-24183
- 29-04-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΟΛΟΣΣΙ -ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-8607
- 29-04-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 1-46347
- 30.04.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΙΣΣΟΥΡΙ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 30.04.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΙΣΣΟΥΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ
- 02.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 08.05.2024_ ΛΕΜΕΣΟΣ _ ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ_ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0_19533
- 08.05.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΟΜΟΔΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ (1)
- 09.05.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΧΝΑ - 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 09.05.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΧΝΑ - ΣΑΛΑΜΙΟΥ - 4 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 09-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ - 4-291
- 10-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 10-05-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΕΛΛΑΚΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-3798
- 13-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΠΗΛΕΙΟ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5926
- 13-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-9543
- 13-05-2024,ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΨΑΛΟΣ, ΔΙΩΡΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 3-124
- 13-05-2024,ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3-185
- 13-05-2024, ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1-14
- 13-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-9697
- 13-05-2024, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3-57886
- 13-05-2024, ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 3-35198
- 13-05-2024, ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4-1899
- 14-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-7344
- 14-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΜΕΣΟΠΑΤΩΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 3-53638
- 14-05-2024 - ΧΩΡΑΦΙ - ΖΩΟΠΗΓΗ - ΛΕΜΕΣΟΣ
- 14-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-7646
- 14-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ - ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΣΙΛΙΚΟΥ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΔΩΡΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- Δ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΑΓ ΖΩΝΗ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 14-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 14-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 14-05-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 2-8
- 15-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΕΛΕΝΔΡΙ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-11485
- 15-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΜΑΘΙΚΟΛΩΝΗ- ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 15-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΓΡΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 15-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ,ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-11055
- 16-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-21544
- 16-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΕΡΗΜΗ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-4731
- 16-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΗ, 2 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 0-10577,0-10578
- 16.05.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 16.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΝΩΓΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΦΟΙΝΙ- ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 4-442
- 16-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-18187
- 17-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-28521
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΣΓΑΤΑ - 4 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-11751
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ - 2-59684
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΣΩΜΑΤΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-1619
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ - ΥΨΩΝΑΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 0-25634
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΝΩΓΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΚΑΤΟΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-24- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΛΟΦΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 21.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ, ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΟΤΑΜΙΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 21.05.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΖΑΚΑΚΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ
- 21.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΝΩΓΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 21-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7609
- 22-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22.05.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΥΔΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 22-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΤΑΓΩΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22.05.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΤΣΙΦΛΙΚΟΥΔΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 23-05-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ + ΠΑΥΛΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 6-311
- 23.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΡΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ
- 23.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΣΓΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 24-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΜΕΣΟΣ,ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-3465
- 27-05-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ- ΚΤΗΡΙΟ + ΟΙΚΟΠΕΔΟ - 0-26910 , 0-26911
- 27-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ, ΚΤΙΡΙΟ, 0-34706
- 28.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 28.05.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 28.05.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΟΤΑΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 28-05-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΑΨΑΛΟΣ - ΚΤΗΡΙΟ - 2-230
- 28-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΟΙΛΑΝΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-19791
- 29-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-2594
- 29-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΟΥΝΙ-ΖΑΝΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-3586
- 30-05-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-8406
- 30-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 0-23390
- 30-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-8424
- 30-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-18780
- 30-05-2024, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 1-122
- 31-05-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-17787
- 31-05-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ - ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-14007
- 31-05-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΑΓΡΟΣ - ΑΓΡΙΔΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - 4 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-12097
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΥΚΟΠΕΤΡΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΑΝΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΣΩΤΗΡΑ, ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΦΑΣΟΥΛΑ, ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04.06.2024 ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 04.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΝΩ ΚΙΒΙΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΝΕΑΠΟΛΗ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - 4-59733
- 05-06-2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-34998
- 06.06.2024_ ΛΕΜΕΣΟΣ _ ΠΥΡΓΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ_ ΧΩΡΑΦΙ 0_19579
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΠΗΛΕΙΟ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΩΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06.06.2024 _ ΛΕΜΕΣΟΣ _ ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ_ ΔΙΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0_7233
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 06.06.2024 ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΥΨΩΝΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-ΚΤΗΡΙΟ-0-19123
- 10-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΝΕΑΠΟΛΗ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-71226
- 10.06.2024 - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΛΑΝΕΙΑ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11642
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΜΙΑΝΤΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-1433
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2975
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7403
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΒΟΥΝΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-13255
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΟΥΒΑΡΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2881
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΕΛΕΝΔΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10220
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΕΠΤΑΓΩΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9511
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΧΝΑ-ΠΑΝΩ ΚΥΒΙΔΕΣ-4 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-12327
- 19-06-2024-ΜΑΝΔΡΙΑ- ΛΕΜΕΣΟΣ ΧΩΡΑΦΙΑ-0-5128
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΡΑΠΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8760
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-8513+0-8514
- 19-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΛΟΥΒΑΡΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3422
- 19-06-2024-ΔΩΡΟΣ-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4446
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-4049
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΙΣΣΟΥΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-27328
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11671
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-2539-0-2992
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9214
- 20-06-2024- ΛΕΜΕΣΟΣ- ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ- ΧΩΡΑΦΙΑ- 0-6148,0-4768,0-4700
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ-3 ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6244
- 20-06-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ-ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6214
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8373
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6344
- 20-06-2024 -ΛΕΜΕΣΟΣ- ΑΡΑΚΑΠΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ- 0-6297
- 20-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8132
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΚΑΠΝΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5302
- 21-06-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΠΑΛΟΔΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-8916
- 01-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-ΤΡΙΟΡΩΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 03-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΖΑΚΑΚΙ-3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 5-200
- 08-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-11179
- 09-07-2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΤΥΧΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 8-170
- 19.08.2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
- 20.08.2024-ΛΕΜΕΣΟΣ-ΟΜΟΔΟΣ-ΚΟΙΛΑΝΙ-ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛεμεσούBack To Top