- 22-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΡΟΚΗΠΙΑ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-4004, 0-5277
- 22-04-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-7182
- 23-04-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ- ΧΩΡΑΦΙ
- 23-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 23-04-24-ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ΣΠΗΛΙΑ - ΧΩΡΑΦΙΑ
- 23-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΑ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-18655
- 24-04-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 9-4151
- 24-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΟΣΦΙΛΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 24-04-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 3-1961
- 24-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-4951
- 24-04-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ - 5-2229
- 24-04-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 3-233
- 24-04-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-722
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 13-2737
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2-2594
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΞΥΛΙΑΤΟΣ-ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΟΣ-ΑΠΟΘΗΚΗ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΙΑ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΠΗΛΙΑ-ΟΙΚΟΔΟΜΗ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΤΙΡΙΟ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25.04.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΛΙΑΤΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25.04.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΑΛΑΜΠΡΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 25-04-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΙ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-3894, 0-3792
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 1-808
- 25-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΤΣΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 6-1029
- 26-04-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΛΟΥ - ΧΩΡΑΦΙΑ
- 26-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 10-2340
- 26-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-2379
- 26-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ-6 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-3178, 0-7362, 0-7374, 0-7356, 0-7355, 0-7346
- 26-04-2024 - KATOIKIA - ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- 26-04-2024 - ΧΩΡΑΦΙΑ - ΚΑΜΠΙΑ & ΠΕΡΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- 26-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 0-6631
- 26-04-2024, ΗΛ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΜΙΤΣΕΡΟ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-8075
- 26-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ -ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - 8-3189
- 26-04-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-389
- 26-04-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 3-3215
- 29-04-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΛΗΡΟΥ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-25151
- 29-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΔΑΛΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 6-778
- 29-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ -ΚΤΗΡΙΟ - 0-10444
- 30-04-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΑΜΜΑΡΗ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-11709
- 30-04-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΕΡΙ - ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 10-857
- 30-04-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΓΚΩΜΗ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 4-5263
- 30-04-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΝΑΓΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 2-493
- 30-04-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΤΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 3-941
- 08.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ (1)
- 08-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ + 3 ΓΡΑΦΕΙΑ - - 0-20006
- 08-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-31007
- 09-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-2-2997
- 09-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΕΡΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-16982
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 10.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΡΕΔΙΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-0-11771
- 10-05-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 1-818
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ - 0-17161
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ-3-3460
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΙΔΑΛΙΟΝ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-ΚΤΗΡΙΟ-4-634-ΗΚ059
- 10-05-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ, ΜΙΣΘΩΣΗ (ΑΠΟΘΗΚΕΣ), 0-8351
- 10-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΕΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 6-794
- 10-05-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΑΛΙ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 13-598
- 10-05-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-17024
- 10-05-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-8106
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1-2913
- 13-05-2023-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 4-520
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-1783
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΗΣΟΥ-ΑΜΠΕΛΙ 5-470
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΤΣΕΡΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 9-15
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΤΣΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΙΚΗΤΑΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 13-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 13-05-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 6-134
- 13-05-2024, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 2-2269
- 13-05-2024, ΝΗΣΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1-235
- 13-05-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΚΤΗΡΙΟ - 7-1320
- 13-05-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΕΔΟΥΛΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ - 0-14261
- 13-05-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- 5 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - 0-15347
- 13-05-2024, ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-17171
- 13-05-2024, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0-8881
- 13-05-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΦΑΡΜΑΚΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-2880
- 13-05-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ - ΚΤΙΡΙΟ - 2-865
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΤΙΡΙΟ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 14-05-2024, ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-30853
- 14-05-2024, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 5-750
- 14-05-2024, ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 10-1260
- 14-05-2024,ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2-250
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 14-05-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-4498
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ -0-15274
- 14-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΙΜΑΚΛΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ - 6-921
- 15-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΑ-ΑΜΠΕΛΙ 0-5331
- 15-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙ 0-21098
- 15-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-31884
- 15-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΜΙΣΘΩΣΗ 0-31948
- 15.05.2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΑΡΚΙ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΕΙΟ
- 15-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 13-810
- 16.05.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 16-05-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΙ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΑΝΣΟΥΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 16-05-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-13115
- 16-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 17-05-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ ΧΩΡΑΦΙ 0-6659, 0-6660
- 17-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΙΚΗΤΑΡΙ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-3603, 0-4888
- 17-05-2024, ΗΛ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΛΑΜΠΡΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 0-9467
- 17-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 0-6140
- 17-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6948
- 17-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ -ΧΩΡΑΦΙ - 0-8859
- 17-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ,ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-34167
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ-ΕΥΡΥΧΟΥ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-5683, 0-7914
- 20.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΥΡΥΧΟΥ - 3 ΧΩΡΑΦΙΑ
- 20.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ - ΧΩΡΑΦΙ
- 20.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΤΗΡΙΟ
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ-ΚΤΙΡΙΟ
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ - ΧΩΡΑΦΙ -2-251
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΚΤΙΡΙΟ
- 20-05-2024-ΛΕΥΛΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΓΟΥΡΡΙ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-9651
- 20-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΙΜΑΚΛΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 4-330
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-24267
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 21-05-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- Δ ΙΔΑΛΙΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 21-05-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 21-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 21-05-2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 4-470 4-471 4-472
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
- 22.05.2024_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΨΗΜΟΛΟΦΟΥ_2.1334
- 22-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ, 4-1281
- 22-05-2024, ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΑΙΜΑΚΛΙ, ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 3-1168
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΓΟΥΔΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 22-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 23_05_2024_2_421_ΛΕΥΚΩΣΙΑ_ΑΝΑΓΕΙΑ_ΧΩΡΑΦΙ
- 23-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΥΔΑΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6255 (1)
- 23-05-2024,ΗΛ.ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ,ΛΕΥΚΩΣΙΑ,ΚΟΡΑΚΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ,0-8890
- 23-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΥΔΑΤΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-6255
- 27.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ - ΧΩΡΑΦΙ
- 27.05.2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΧΩΡΑΦΙ
- 27-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-5398
- 27-05-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 13-1937
- 28.05.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 29-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ -1-552
- 30-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΓΚΩΜΗ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 30-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 30-05-2024 - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ
- 30-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΝΙΚΗΤΑΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ 0-3624
- 30-05-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΕΝΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙ 0-13811
- 30-05-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΧΩΡΑΦΙ, 6-173
- 30-05-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ - 0-3657
- 30-05-2024, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΕΓΚΩΜΗ, ΟΙΚΟΠΕΔΟ, 0-10862
- 31-05-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΜΠΟΣ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-6803-0-6804
- 31-05-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΤΗΡΙΟ - 26-1139
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 03.06.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 0_7635
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΤΑΜΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ
- 03-06-2024-ΛΕΥΛΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΑΜΜΑΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 03-06-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ - ΦΑΡΜΑ ΑΛΟΓΩΝ- 0-14324
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 03-06-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΤΣΕΡΙ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-1732
- 03-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΛΙΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΤΡΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ 15-296
- 04.06.24 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ_ΟΙΚΟΠΕΔΟ_ 4_4520
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΡΙΟ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΨΕΥΔΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ-ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΔΕΥΤΕΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΙΑΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
- 04-06-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΑΡΓΙ- ΧΩΡΑΦΙ
- 04-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΚΛΗΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-06-2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΑΦΙ 6-136 _ 6-137
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΕΓΚΩΜΗ-ΧΩΡΑΦΙΑ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΛΕΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΜΙΤΣΕΡΟ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΛΑΙΧΩΡΙ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΕΡΙ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΝΑΓΕΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΣ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 05-06-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ - 8 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-3207
- 05-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 0-15399
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 4-830, 4-829
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΑΡΑΝΤΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΑΛΙ-ΚΑΤΟΙΚΙΑ
- 06-06-24- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΟΡΟΥΝΤΑ- ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΟΡΑΚΟΥ-ΧΩΡΑΦΙΑ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΙΜΑΚΛΙ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 06.06.2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ
- 06-06-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ - 0-1543, 0-1544, 0-1545
- 06-06-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7850
- 07-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-2925
- 11-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΥΡΥΧΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ 0-9619
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3-1958
- 12-06-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-8078
- 12-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ + ΟΙΚΟΔΟΜΗ 0-3501,0-4064
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-1163
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-ΧΩΡΑΦΙ-12-1043
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-7414
- 12-06-2024-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-10697
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΣΠΗΛΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-5553
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-KAMΠΟΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-6718 + 0-6356
- 12-06-2024-ΠΕΔΟΥΛΑΣ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΒΟΛΙ-0-13626
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΠΕΔΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-9756
- 12-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΛΑΖΑΝΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-7268
- 13-06-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ -ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΙΟΥ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 5-123
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-32529, 0-32530
- 13-06-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΗΓΕΝΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-5815
- 13-06-2024 - ΠΗΓΕΝΙΑ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - ΚΤΗΡΙΟ - 0-6743
- 13-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑΣ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-29797,0-32509,0-32526,0-32527
- 13-06-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ - ΧΩΡΑΦΙ- ΚΑΤΟΙΚΙΑ - 0-3064
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΚΑΚΙ-ΧΩΡΑΦΙ-0-5667
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΡΕΔΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-11362
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ ΟΡΕΙΝΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6035
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΗΓΕΝΙΑ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ-0-6827
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΥΡΓΟΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3095
- 13-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΣΕΡΙ-2 ΧΩΡΑΦΙΑ-10-546 + 10-673
- 14-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ-ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 5-730
- 14.06.2024 - ΧΩΡΑΦΙ - ΓΕΡΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ- 1VDJC7V1C8
- 14-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΠΟΤΑΜΙ-ΧΩΡΑΦΙΑ -0.5758,0.5759,0.5760
- 14-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΗΜΙΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ- 0-6534
- 14-06-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΤΕΜΠΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6039
- 14-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ- 0-5850
- 14-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΦΑΡΜΑΚΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3195
- 14-06-2024 - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΦΛΑΣΟΥ- ΧΩΡΑΦΙ-0-8473
- 17-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΑΝΩ ΚΟΥΤΡΑΦΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ-0-3317
- 17-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6726
- 17-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΛΗΡΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-24866
- 17-06-2024 - ΜΥΛΙΚΟΥΡΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-3290, 0-3291
- 17-06-2024- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΦΑΡΜΑΚΑΣ- ΧΩΡΑΦΙ- 0-2484
- 17-06-2024 - ΑΚΑΚΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-13840 , 0-6050
- 17-06-2024 - ΦΛΑΣΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-8250
- 17-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ-5-608
- 17-06-2024 - ΛΑΖΑΝΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - 2 ΧΩΡΑΦΙΑ - 0-3665, 0-3666
- 17-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΛΙΑΝΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-3920-0-3921
- 17-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ-EΡΓΑΤΕΣ-ΧΩΡΑΦΙ + ΟΙΚΟΠΕΔΟ-5-680+0-3529
- 18-06-2024- ΠΗΓΕΝΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 0-5565
- 18-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΦΙΚΑΡΔΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-0-2984
- 18-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-6227
- 18-06-2024 - ΑΝΑΓΕΙΑ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΧΩΡΑΦΙΑ- 3-438
- 18-06-2024 -ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ-ΧΩΡΑΦΙ-2-411
- 18-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-ΧΩΡΑΦΙ-0-17823
- 18-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΟΡΟΥΝΤΑ-ΧΩΡΑΦΙΑ-0-9895
- 18-06-2024 - ΝΗΣΟΥ-ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΧΩΡΑΦΙ - 3-94
- 21-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΛΩΝΑ-9 ΧΩΡΑΦΙΑ 0-14175,0-14206,0-14207,0-14308,0-14309,0-14310,0-14311,0-14312,0-8975
- 28-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΙΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
- 28-06-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ-ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
- 04-07-2024 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΑΛΑΤΑ ΑΜΠΕΛΙ 0-5471
- 08-07-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΚΑΜΠΙ-ΧΩΡΑΦΙ 0-10786
- 08-07-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-5478
- 11-07-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-10076
- 11-07-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΒΥΖΑΚΙΑ-ΧΩΡΑΦΙ 0-6025
- 12-07-2024-ΛΕΥΚΩΣΙΑ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ-ΧΩΡΑΦΙ 0-12453


Αρχείο Πλειστηριασμών ΛευκωσίαςBack To Top