Πολιτική Άμυνα21 Σεπτεμβρίου 2023

Δελτίο Τύπου


Για πρώτη φορά διεξήχθηκε πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών διαχείρισης περιστατικών μόλυνσης νερού στην Κύπρο

Άσκηση μεγάλης κλίμακας στα θέματα προσομοίωσης μόλυνσης νερού, διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και την Πολιτική Άμυνα Κύπρου, κατά τη διάρκεια της οποίας δοκιμάστηκαν και αξιολογήθηκαν με επιτυχία αριθμός καινοτόμων τεχνολογιών.

Η άσκηση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πρωτοπόρου Ευρωπαϊκού Έργου Pathogen Contamination Emergency Response Technologies (PathoCERT), το οποίο συντονίζει το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» και έχει στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων που θα βοηθήσουν τις Ομάδες ‘Άμεσης Ανταπόκρισης και τους οργανισμούς συντήρησης, επιτήρησης και διανομής νερού να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν πιθανά περιστατικά μολύνσεων του νερού. Ήδη έχει προηγηθεί μία παρόμοιου τύπου άσκηση στη Γρανάδα της Ισπανίας και στο Άμστερνταμ, της Ολλανδίας, ενώ σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες ασκήσεις σε Ελλάδα και Βουλγαρία.

Το σενάριο της άσκησης βασίστηκε σε αντιμετώπιση καταστροφών, ως συνέπεια σεισμού στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού και περιλάμβανε προσομοίωση περιστατικών διάσωσης και διερεύνηση της μόλυνσης νερού παρά το φράγμα Γερμασόγειας και σε περιοχές της κοίτης του Άμαθου ποταμού (περιοχή Πάρκου κυνηγών «Σάββας Σάββα»), καθώς και περιστατικό εκκένωσης περιοχής στην κοινότητα Φοινικαριών. Στην άσκηση συμμετείχαν πέραν των 100 πρώτων ανταποκριτών και ειδικών από την Κύπρο, την Ευρώπη και τη Νότιο Κορέα. Εκ μέρους της Κύπρου συμμετείχε και το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ), το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) και η Αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης δοκιμάστηκαν διάφορες τεχνολογίες PathoCERT:

•PathoTESTICK: Ηλεκτρονικό «rapid test» για την άμεση ανίχνευση επικίνδυνων παθογόνων στο πεδίο σε λιγότερο από ένα λεπτό.
•PathoDRONE: drones με καινοτόμα συστήματα για αυτόνομη χαρτογράφηση και για δειγματοληψία νερού σε δύσβατες ή απροσπέλαστες περιοχές.
•PathoIMS: λογισμικό εργαλείο για συντονισμό μεταξύ των Πρώτων Ανταποκριτών και του Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου και ανταλλαγή των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση της μόλυνσης.
• PathoINVEST: λογισμικό εργαλείο προσομοίωσης για την εκτίμηση του ρίσκου με εργαλεία για τον έγκαιρο ανίχνευσης της πηγής της μόλυνσης και της εξάπλωσής της.
•PathoTHREAT: βάση γνώσεων με ιστορικά δεδομένα μόλυνσης νερού, τα οποία αναλύονται από τη διεθνή βιβλιογραφία με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.


•PathoVIEW: εφαρμογή στο κινητό/tablet για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών νερού. Επιπρόσθετα, με τη χρήση συνδεδεμένου απτικού γιλέκου (smart vest), μέσω τεχνολογίας, θα δίνoνται πληροφορίες στους Πρώτους Ανταποκριτές, π.χ. να μην πλησιάσουν σε μολυσμένα νερά.
•PathoSENSE: φορητοί αισθητήρες για τη γρήγορη ανίχνευση παθογόνων στο νερό και σύστημα λήψης και επεξεργασίας δεδομένων.
•PathoGIS: Εργαλείο απεικόνισης γεωχωρικών πληροφοριών που σχετίζονται με το περιστατικό.
•PathoWARE: λογισμικό εργαλείο που συγκεντρώνει επεξεργάζεται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές σχετικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τον Επίκουρο Ερευνητή Καθηγητή στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου και Τεχνικό Συντονιστή του Έργου, Δημήτρη Ηλιάδη, «οι πρώτοι ανταποκριτές μπορεί να κληθούν ανά πάσα στιγμή να διαχειριστούν κρίσεις που αφορούν το υδάτινο στοιχείο, όπως για παράδειγμα οι πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες στην περιοχή της Θεσσαλίας στην Ελλάδα, με συνέπειες επικίνδυνες για την υγεία τόσο των ανταποκριτών, όσο και των πολιτών. Οι τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί μέσα από το έργο PathoCERT, συμβάλλουν στην προστασία των πρώτων ανταποκριτών, καθώς με τη χρήση τους θα μπορούν να ανιχνεύουν έγκαιρα τους παθογόνους μικροοργανισμούς σε υδάτινα περιβάλλοντα. Παράλληλα οι οργανισμοί υδροδότησης θα έχουν τα εργαλεία για γρήγορη εκτίμηση του ρίσκου και υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων βασισμένες σε επιστημονικά τεκμήρια. Το PathoCERT αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ μεγάλων και έμπειρων φορέων στα θέματα νερού και διαχείρισης κρίσεων, από 12 χώρες».

Εκ μέρους της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου, η Λειτουργός Α’, κα Ευτυχία Στόκκου, δήλωσε ότι «η άσκηση που πραγματοποιήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2023, έδωσε την ευκαιρία στις Ομάδες Άμεσης Ανταπόκρισης να συνεργαστούν και να εφαρμόσουν με επιτυχία τις διάφορες τεχνολογίες PathoCERT σε ρεαλιστικές συνθήκες αλλά και εξειδικευμένες τεχνολογίες σε θέματα έρευνας και διάσωσης της οποίες κατέχει η Δύναμη καθώς και τενχολογίες που κατέχει η ομάδα εναέριας παρατήρησης».

Τέλος, ο Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (ΣΥΛ), κος Σωκράτης Μεταξάς, είπε ότι «οι οργανισμοί υδροδότησης καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, οι οποίες επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα και την ποιότητα των υδάτινων πόρων και απειλούν ανθρώπινες ζωές και το ευρύτερο περιβάλλον. Σε έκτακτες περιπτώσεις, πρέπει να είμαστε επαρκώς προετοιμασμένοι για να στηρίξουμε τους πρώτους ανταποκριτές να διαχειριστούν αποτελεσματικά διάφορα περιστατικά μολύνσεων του νερού. Γι΄αυτό το λόγο, το ΣΥΛ είχε ενεργό συμμετοχή στην άσκηση, κατά την οποία εφαρμόστηκαν με επιτυχία διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες που διασφαλίζουν τη συνεχή και αποτελεσματική διαχείριση του νερού».


Περισσότερες πληροφορίες για το PathoCERT: https://pathocert.eu/Το έργο PathoCERT έχει λάβει χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αρ. 883484)


Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP4Alpha Cyprus 2023-09-21 PathoCERT pilot.mp4
Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP4Alpha Cyprus 2023-09-21PathoCERT pilot.mp4
Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP4ANT1 Cyprus 2023-09-21 09.31 PathoCERT pilot.mp4
Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP4Capital TV Cyprus 2023-09-21 PathoCERT pilot.mp4
Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP4Omega TV 2023-09-21 17.51 PathoCERT pilot.mp4
Κατεβάστε το αρχείο τύπου MP4RIK 1 2023-09-21 17.42. PathoCERT pilot.mp4
Share