Πολιτική Άμυνα


Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας ανακοινώνει ότι, μετά από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 και σχετική Γνωστοποίηση του Υπουργού Εσωτερικών, έχουν κληθεί για εγγραφή και κατάταξη για υπηρεσία δύο χρόνων στη Δύναμη, όλες οι γυναίκες πολίτιδες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν κατά το έτος 2001 και όλοι οι άνδρες πολίτες της Δημοκρατίας που γεννήθηκαν κατά το έτος 1969, και διαμένουν στις εδαφικές περιοχές της Δημοκρατίας.

Η εγγραφή και κατάταξη των υπόχρεων θα γίνεται στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, στους κατά τόπους Σταθμούς Πολιτικής Άμυνας / Υποσταθμούς Πολιτικής Άμυνας ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους. Αρχίζει τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023 για τις γυναίκες πολίτιδες και τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 μέχρι την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 για τους άνδρες πολίτες, κατά τις ακόλουθες ώρες:

Για τις Επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας

Για τις περιοχές των πόλεων:από τις 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.,
και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι 7:30 μ.μ στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία.
Για τις περιοχές της υπαίθρου: και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι 7:30 μ.μ στα Γραφεία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πολιτικής Άμυνας (ΠΕΔΠΑ) κατά Επαρχία, ή
από 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς ή στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων, ανάλογα με τον τόπο διαμονής τους.
Για την Επαρχία Λεμεσού,
Για τις περιοχές της πόλης:από 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.,
και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού (ΠΕΔΠΑ Λεμεσού).
Για τις περιοχές της υπαίθρου:από 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ. στα Γραφεία των Κοινοτικών Συμβουλίων
και από τις 5:30 μ.μ. μέχρι τις 7:30 μ.μ. στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Λεμεσού.
Για την Επαρχία Πάφου,
Για τις περιοχές της πόλης:από τις 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.
και από τις 5:00 μ.μ. μέχρι 7:00 μ.μ στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Πάφου.
Για τις υπόλοιπες περιοχέςαπό 5:00 μ.μ. μέχρι 7:00 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς / Υποσταθμούς
Για την Επαρχία Αμμοχώστου,
Για το Δήμο Παραλιμνίου:από τις 8:30 π.μ. μέχρι 2:30 μ.μ.
και από τις 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30 μ.μ στα Γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πολιτικής Άμυνας Αμμοχώστου.
Για τις υπόλοιπες περιοχέςαπό 6:30 μ.μ. μέχρι 8:30 μ.μ., στους κατά τόπους Σταθμούς /Υποσταθμούς / Δήμους / Κοινότητες.


Όλοι όσοι θα προσέρχονται για εγγραφή και κατάταξη, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο της Πολιτικής τους Ταυτότητας.
Από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη εξαιρούνται:-
  1. Τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Δικαστές, τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, οι Γενικοί Διευθυντές στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Διευθυντής της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι κυβερνητικών τμημάτων ή άλλων κρατικών υπηρεσιών, οι Διευθυντές των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου και τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Συμβουλίων Πολιτικής Άμυνας.∙
   2. Οι κληρικοί·
    3. Όσοι υπηρετούν σε μόνιμη βάση στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, στον Κυπριακό Στρατό, στην Εθνική Φρουρά, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή στις φυλακές.·
     4. Όσοι εκτελούν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά, όσοι εκτέλεσαν τη θητεία τους στην Εθνική Φρουρά και ανήκουν σε κλάσεις της Εθνικής Φρουράς που δεν έχουν απολυθεί από την εφεδρεία της και όσοι λόγω ειδικών προσόντων είναι κατά οποιοδήποτε τρόπο ενταγμένοι στην εφεδρεία ή σε άλλες μονάδες της Εθνικής φρουράς, εκτός από τα πρόσωπα στα οποία γίνεται ειδική αναφορά στην περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσία ή στα οποία, δυνάμει της περί Εθνικής Φρουράς νομοθεσίας έχει χορηγηθεί εξαίρεση ή αναστολή από την υποχρέωση υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά.
      5. Tα πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε υπηρεσία η οποία κηρύχθηκε «Ουσιώδης Υπηρεσία» με βάση τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου και τα οποία ορίζονται για την εφαρμογή του σχεδίου πολιτικής άμυνας της εν λόγω Υπηρεσίας, στα οποία έχουν ανατεθεί ευθύνες και υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων εχθρικών ενεργειών.

     Διευκρινίζεται ότι, όλοι όσοι ανήκουν στις πιο πάνω ομάδες, οφείλουν να προσέλθουν κανονικά για εγγραφή προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ακολούθως θα παραχωρηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη σε όσους πληρούν τα κριτήρια.

     Για περισσότερες πληροφορίες, οι υπόχρεοι μπορούν να επικοινωνούν με τα πιο κάτω τηλέφωνα:
       ΠΕΔΠΑ Λευκωσίας: 22403470

       ΠΕΔΠΑ Λεμεσού: 25811024

       ΠΕΔΠΑ Λάρνακας: 24802034

       ΠΕΔΠΑ Πάφου: 26818470

       ΠΕΔΠΑ Αμμοχώστου: 23815151


       ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
      19 Οκτωβρίου, 2023      Share