Μέσο για την Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων 2021-2027- 08/04/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για υποστήριξη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) «Πουρνάρα»
- 04/03/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Συντήρηση Σκαφών Επιτήρησης»
- 04/03/2024 Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Promoting innovation in border checks and/or border surveillance by taking up research results - INNO”, under BMVI.
- 01/03/2024 Ανασκόπηση των ενεργειών της Διαχειριστικής Αρχής - 2023-2024
- 28/02/2024 Έναρξη του έργου «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο»
- 07/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Εκπαιδεύσεις ΥΠΕΞ Σένγκεν»
- 07/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Ενίσχυση των Προξενικών Τμημάτων των Διπλωματικών Αποστολών»
- 31/01/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Αγορά σκαφών κατηγορίας Γ´ για επιτήρηση συνόρων»
- 29/01/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
- 09/01/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
- 04/12/2023 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
- 03/12/2023 Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΤΕΥ, 30/11/2023
- 27/11/2023 2η Συνεδρία των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027
- 09/11/2023 Ενημερωτικό σεμινάριο για Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων έργων με τίτλο «Νέες υποχρεώσεις και αναθεωρημένες διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027»
- 07/08/2023 1η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων - 'Eγκριση της Μεθολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Έργων
- 07/07/2023 Συναντήσεις Προϊσταμένου Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση του μεταναστευτικού
- 16/06/2023 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
- 27/04/2023 ΔΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΑΣ 30 – 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
- 08/03/2023 Έναρξη υλοποίησης του Έργου: «Ανέγερση Κέντρου Φιλοξενίας «Λίμνες» για Αιτητές Διεθνούς Προστασίας και Προαναχωρησιακού Κέντρου για πρόσωπα που θα επαναπατριστούν στην περιοχή Μεννόγεια της Επαρχίας Λάρνακας».


Αρχείο 2015-2020