Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, μέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών διαχείρισης και ασφάλειας/φύλαξης, καθώς και της παροχής διερμηνείας προς τους διαμένοντες, είναι ο κύριος στόχος του έργου «Υποστήριξη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) “Πουρνάρα”».

Η Συμφωνία Επιδότησης για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε στις 5 Απριλίου 2024 μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, και της Υπηρεσίας Ασύλου, ως Δικαιούχου του έργου.

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο πλαίσιο του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων) και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Συνολικός προϋπολογισμός: €5.000.000
Περίοδος υλοποίησης: 01/07/2023 - 30/06/2025