Πολιτική Άμυνα


Το πρόγραμμα “Civil Protection Knowledge Network Partnership Platform – Middle East (HEUREKA)” θα γεφυρώσει τους γνώστες που σχετίζονται με τους φορείς διαχείρισης καταστροφών και της ανθρωπιστικής βοήθειας, για να ενισχύσει τον συντονισμό, τη συνεργασία, τη συμβατότητα και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δεξιοτήτων και θα βελτιώσει την ικανότητα των εμπειρογνωμόνων. Θα είναι μια γέφυρα μεταξύ των διαφόρων παραγόντων στον τομέα της εργασίας μας σε μια κρίσιμη στιγμή - μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Southern Neighbourhood και συγκεκριμένα της Μέσης Ανατολής.
Share