Πολιτική Άμυνα


Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας απευθύνεται σε προσωπικό που λαμβάνει μέρος σε επιχειρήσεις ή ασχολείται με το αντικείμενο παροχής και λήψης βοήθειας μέσω του Μηχανισμού.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κυρίως τους εξής κύκλους μαθημάτων:
• Εισαγωγικό Σεμινάριο (Induction Course)
• Σεμινάριο Επιχειρησιακής Διαχείρισης (Operational Management Course)
• Σεμινάριο Συντονισμού Υψηλής Βαθμίδας (High Level Coordination Course)

Από το 2006 προστέθηκαν άλλοι τρεις κύκλοι σεμιναρίων ως εξής:

· Επαναληπτικό Σεμινάριο Συντονισμού Υψηλής Βαθμίδας (High Level Coordination Refresher Course)
· Σεμινάριο Διαχείρισης Προσωπικού (Staff Management Course)

· Σεμινάριο Αποτίμησης Αποστολών (Assessment Mission Course)


Από το 2007 προστέθηκαν τα εξής σεμινάρια:

· Μέσα Ενημέρωσης και Στρατηγική Ασφάλειας (Media and Security Strategy)
· Επαναληπτικό Σεμινάριο Επιχειρησιακής Διαχείρισης (Operational Management Refresher Course)

· Σεμινάριο Διεθνούς Συντονισμού (International Coordination Course)

· Σεμινάριο για τις Μονάδες (Modules Basic Course)

· Σεμινάριο Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management Course)
Share