Πολιτική Άμυνα


Οι εθελοντές είναι πολίτες της ΚΔ τα οποία, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος, αξιολογούνται, εγγράφονται, κατατάσσονται και υπηρετούν εθελοντικά σε ένα από τα Τμήματα της Δύναμης (Διάσωσης, Μέριμνας, Α΄ Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής, Επικοινωνιών). Σήμερα υπηρετούν στη Δύναμη πέραν των 400 εθελοντών. Οι εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη Δύναμη με αφοσίωση, υπέρμετρο ζήλο, κοινωνική συνείδηση και κοινωνική ευαισθησία. Η Πολιτική Άμυνα ενθαρρύνει και ενισχύει κάθε ειλικρινή εθελοντική δράση. Οι εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας παρακολουθούν συστηματική εκπαίδευση, προμηθεύονται με τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξάρτυση και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται και να τηρούν τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς.

Share