Πολιτική Άμυνα


Κατά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπήρχε οργανωμένη Πολιτική Άμυνα στο νησί. Αμέσως μετά τους τουρκικούς βομβαρδισμούς στην Τηλλυρία το 1964, διαφάνηκε η ανάγκη δημιουργίας οργανωμένης Πολιτικής Άμυνας. Έτσι, με τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του περί Πολιτικής Άμυνας Νόμου του 1964, έγινε πρόνοια για την οργάνωση πολιτικών αμυντικών δυνάμεων και υπηρεσιών σε εθελοντική και υποχρεωτική βάση, την εκπαίδευση πολιτών στη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας, την προμήθεια και αποθήκευση εφοδίων, τη δημιουργία καταφυγίων, καθώς και την επίταξη, αγορά και μίσθωση κινητής ή ακίνητης περιουσίας. Η λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας σήμερα διέπεται από τους περί Πολιτικής Άμυνας Νόμους του 1996 και 1998 και τους περί Πολιτικής Άμυνας (Γενικούς) Κανονισμούς του 1997 έως 2012.Share