Πολιτική Άμυνα


Το Τμήμα Συνοικιοφυλακής αποτελεί τον σύνδεσμο μεταξύ του κοινού και της Πολιτικής Άμυνας και έχει ως αποστολή την παροχή βοήθειας προς το κοινό, την παρακολούθηση των προβλημάτων και αναγκών των κατοίκων, την εκτίμηση της κατάστασης και την ενίσχυση των συνεργείων που έχουν αποσταλεί στην περιοχή.
Share