Πολιτική Άμυνα


Όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ηλικίας άνω των δεκαέξι ετών υπόκεινται στην υποχρέωση υπηρεσίας στη Δύναμη. Οι υπόχρεοι/ες αμυνίτες/τριες, των οποίων ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας στη Δύναμη δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, εκπαιδεύονται σε θέματα Μέριμνας, Α΄ Βοηθειών, Συνοικιοφυλακής και Επικοινωνιών.

Share