Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

08/12/2023

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις

04/12/2023

Άφιξη ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας τα οποία προσέφερε η Ελληνική Δημοκρατία προς την Κυπριακή Δημοκρατία

28/11/2023

Αιμοδοσία στα Γραφεία της ΠΕΔΠΑ Λάρνακας

14/11/2023

Συστάσεις Πολιτικής Άμυνας προς το κοινό για ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών από έντονες βροχοπτώσεις